Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certfikacja ISO 45001 - systemy zarządzania BHPKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.pl
Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001 jest strategiczną decyzją organizacji. Decyzja ta na lata wyznacza sposób myślenia o bezpieczeństwie i higienie w organizacji, w oparciu o aktualny standard dotyczący BHP.

Norma ISO 45001 zachęca do przyjęcia podejścia prewencyjnego związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy. Umiejętność zarządzania tymi zagadnieniami jest kluczem do zrozumienia celowości wdrażania normy ISO 45001. 

Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wyspecyfikowane w normie są uzupełniające do wymagań prawnych.

Normę ISO 45001 mogą stosować organizacje w celu spełnienia oczekiwań stron zainteresowanych, w tym pracowników, a także w celu spełnienia wymagań prawnych oraz innych wymagań.

Podstawowe informacje

Norma ISO 45001:2018- „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania” wydana została 12 marca 2018r. Nowa norma jest opracowywana w oparciu o standard OHSAS 18001. Jednocześnie jest zapewniona pełna integracja z innymi normami dotyczącymi zarządzania (tzw. „nowe podejście” w ramach standaryzacji systemów zarządzania- struktura wg Aneksu SL), np. ISO 9001:2015 czy ISO 14001:2015. Integracja ta ma zapewnić łatwą budowę zintegrowanych systemów zarządzania.

Wydanie nowej normy ISO 45001 pozwoli na zastąpienie standardu OHSAS 18001 oraz normy
PN-N 18001.

Podane w normie wymagania są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość i profil działania.

Nie jest celem normy ISO 45001 ujednolicenie struktury systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub ujednolicenie dokumentacji.

W normie wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Korzyści z certyfikacji

   Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wpływa na poprawę skuteczności wdrożenia i stosowania wymagań prawnych i pozwala na skorzystanie z doświadczeń jednostki certyfikacyjnej.
   Posiadanie systemu BHP poprawia wiarygodność działania certyfikowanej organizacji na rynku pod względem czynników społecznych, a także obniża ryzyko funkcjonowania organizacji niezgodnie z przepisami prawa.
  Certyfikacja pozwala uzyskać niezależną ocenę własnego systemu zarządzania i jego stanu wdrożenia przepisów prawa oraz dyscyplinować pracowników w zakresie stosowania wymagań BHP.

Znaki certyfikacji do pobrania.

Prosimy o stosowanie znaków zgodnie z Zasadami stosowania znaków certyfikacji.