Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja ISO 3834 - wymagania jakościowe w spawalnictwieKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.pl


Normy ISO 3834-1,2,3,4:2005 są międzynarodowymi standardami jakościowymi dotyczącymi spawania materiałów metalowych.

Normy serii ISO 3834:2005 mogą być podstawą certyfikacji w organizacjach, które w produkcji wyrobów stosują procesy spawalnicze.

Do celów certyfikacji stosowane są normy:

   ISO 3834-2:2005 zawierająca pełne wymagania jakości,

   ISO 3834-3:2005 zawierająca standardowe wymagania jakości,

   ISO 3834-4:2005 zawierająca podstawowe wymagania jakości.

 

Wymagania w/w norm mogą być certyfikowane oddzielnie lub łącznie z normami:

   ISO 9001:2008,

   PN-EN 1090-1+A1:2012 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych”.

 

Podstawowe informacje

Certyfikacja systemu jakości dotyczącego spawania materiałów metalowych przebiega dwuetapowo.
Po pozytywnie zakończonej certyfikacji wydawany jest certyfikat systemu jakości w spawalnictwie.

Organizacja ubiegająca się o certyfikację powinna przedstawić dowody na:

   wdrożenie systemu jakości wg określonej normy ISO 3834,

   zapewnienie odpowiedniego personelu spawalniczego i szkoleń,

   stosowanie odpowiedniego wyposażenia do produkcji,

   stosowanie odpowiednich materiałów podstawowych i pomocniczych do spawania,

   uznanie technologii spawania.

 

Korzyści z certyfikacji

Podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w spawalnictwie to:

   podniesienie jakości wytwarzanych wyrobów,

   potwierdzenie kompetencji personelu w zakresie produkcji wyrobów spawanych,

   zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania,

   zwiększenie wiarygodności w oczach kontrahentów,

   identyfikacja źródeł potencjalnych niezgodności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie.

 

Ponadto certyfikat ISO 3834 może służyć do przedstawiania zdolności wytwórcy do wytwarzania konstrukcji spawanych w  pełni spełniających wymagania jakości określone w specyfikacjach, normach oraz wymaganiach przepisów prawnych.


Dlaczego PRS?

   Certyfikat PRS S.A. jest rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie.

   Z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustannym rozwojem.

   Gwarantujemy najwyższą jakość usług, wysoką wydajność pracy oraz krótkie terminy realizacji.

   Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi auditorami i specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem.

   Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu oraz dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.

 


Znaki certyfikacji do pobrania.

Prosimy o stosowanie znaków zgodnie z Zasadami stosowania znaków certyfikacji.