Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja PN-N-18001 - systemy zarządzania BHPKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.pl


Norma PN-N-18001 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest możliwa do wdrożenia w każdym typie organizacji i w każdej branży przemysłowej.


System kładzie nacisk na:

   politykę BHP i programy poprawy warunków BHP,

   rolę przeglądu BHP,

   skupienie się na identyfikacji ryzyka, jego szacowaniu i zapobieganiu jego wystąpienia,

   wymagania prawne i potrzeby szkoleniowe,

   sterowanie operacyjne,

   włączenie pracowników i dostawców.


Wymagania dotyczące systemu zarządzania BHP w organizacji wynikają głównie z przepisów prawa, zgodnie z którymi konieczne jest np. przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego i zastosowanie wynikających z oceny środków ochrony jak również prowadzenie szkoleń pracowników w tym zakresie.

Podstawowe informacje

Stworzona przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest częścią systemu zarządzania organizacją. Obejmuje on elementy normy, z  których wynika między innymi koniczność ustalania polityki i celów organizacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, osiągania tych celów oraz doskonalenie warunków pracy pracowników.

Norma PN-N-18001 została tak opracowana, aby ułatwić zintegrowanie jej z normą ISO 9001:2008 i ISO 14001: 2004.


Potwierdzeniem zgodności z wymaganiami normy PN-N-18001 jest certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Firma starająca się o certyfikat musi udowodnić między innymi, że:

   ciągle doskonali system zarządzania BHP,

   identyfikuje i ocenia ryzyko zawodowe,

   zapobiega wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,

   monitoruje warunków pracy,

   działa zgodnie z wymogami prawa w zakresie BHP.

 

Korzyści z certyfikacji

Skuteczny System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N-18001 pozwala na:

   wyznaczenie celów BHP i konsekwentne dążenie do ich realizacji,

   spełnienie wszystkich wymogów prawnych dotyczących BHP,

   poprawienie warunków pracy,

   redukcję liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

   ograniczenie kosztów wynikających z wypadków przy pracy i absencji chorobowej pracowników,

   podniesienie świadomości BHP wśród pracowników oraz ich uaktywnienie w tematyce BHP,

   poprawienie wizerunku firmy,

   stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.


Dlaczego PRS?

   Certyfikat PRS S.A. jest rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie.

   Z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustannym rozwojem.

   Gwarantujemy najwyższą jakość usług, wysoką wydajność pracy oraz krótkie terminy realizacji.

   Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi auditorami i specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem.

   Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu oraz dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.

 

Znaki certyfikacji do pobrania.

Prosimy o stosowanie znaków zgodnie z Zasadami stosowania znaków certyfikacji.