Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Weryfikacja EMAS - system ekozarządzania i audituKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.pl


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarzadzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), zmienione Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zastępującym załączniki I, II i III do Rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, jest instrumentem zrównoważonej polityki przemysłowej Unii Europejskiej przeznaczonym dla organizacji, które dobrowolnie podejmują zobowiązania dla wykazania swojego ponadstandardowego zaangażowania w szeroko pojęte działania prośrodowiskowe i które chcą przyjąć na siebie odpowiedzialność środowiskową. 


Uczestnikami mogą być wszystkie organizacje, zarówno sektora prywatnego jak i publicznego (firmy produkcyjne, usługowe, instytucje, urzędy administracji publicznej, placówki służby zdrowia), dla których ważne jest publiczne wykazanie odpowiedzialności i efektów działalności  w obszarze środowiskowym. 


EMAS jest systemem w pełni zgodnym z międzynarodową normą ISO 14001, rozszerzonym  o   dodatkowe kryteria np. związane z  identyfikacją aspektów środowiskowych, wykazaniem środowiskowej zgodności prawnej, aktywnym zaangażowaniem pracowników, prowadzeniem otwartej komunikacji z otoczeniem oraz  udostępnianiem publicznie informacji środowiskowych.

 

Podstawowe informacje


Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres koniecznych działań wynikających z przepisów prawa. Realizowane jest to poprzez spełnienie wymagań,  a mianowicie:

   wykonanie wstępnego przeglądu środowiskowego,

   wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego,

   opracowanie deklaracji środowiskowej,

   zweryfikowanie ustanowionego systemu zarządzania przez akredytowanego weryfikatora,

   zwalidowanie deklaracji środowiskowej  przez akredytowanego weryfikatora,

   zgłoszenie do rejestracji w systemie EMAS.

 

Korzyści z certyfikacji


   publiczne, ciągłe wykazanie zgodności działań z wymaganiami prawa środowiskowego, potwierdzone przez weryfikatora oraz administrację,

   możliwość poprawy efektywności poprzez optymalizację zużycia surowców i energii,

   możliwość wykazania  swoich  rzeczywistych oddziaływań na środowisko,

   poprawa pozycji konkurencyjnej oraz wartości organizacji na rynku,

   ciągła poprawa wizerunku organizacji z uwagi na kompleksowe podejście do zagadnień środowiskowych świadczące o dobrym zarządzaniu,

   możliwość korzystania z logo EMAS,  świadczące o najwyższym światowym poziomie  zarządzania środowiskowego. 

 

Dlaczego PRS?

   Certyfikat PRS S.A. jest rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie.

   Z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustannym rozwojem.

   Gwarantujemy najwyższą jakość usług, wysoką wydajność pracy oraz krótkie terminy realizacji.

   Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi auditorami i specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem.

   Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu oraz dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.


 


 

Znaki certyfikacji do pobrania.

Prosimy o stosowanie znaków zgodnie z Zasadami stosowania znaków certyfikacji.