Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Badania wyrobów - Laboratorium Badawcze PRS

KONTAKT

Laboratorium Badawcze
Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 189
        58 75 11 273
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl
Laboratorium Badawcze Polskiego Rejestru Statków S.A. jest jedynym laboratorium w Polsce prowadzącym badania środków ratunkowych oraz indywidualnych środków wypornościowych, które może  poszczycić się wdrożonym systemem jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorium Badawcze PRS, zgodnie z Zakresem Akredytacji nr AB 1431 uzyskanym w Polskim Centrum Akredytacji, wykonuje badania palności konstrukcji okrętowych, takich jak:

  grodzie,

  okna,

  drzwi.

Badania wykonywane przez nasze Laboratorium obejmują łącznie kilkadziesiąt parametrów,
w 4 dziedzinach
:

   badania akustyczne i hałasu wyposażenia środków ochrony osobistej,

   badania ogniowe środków ochrony osobistej,

   badania mechaniczne środków ochrony osobistej i tratw ratunkowych,

   badania właściwości fizycznych środków ochrony osobistej i tratw ratunkowych;

oraz w 8 grupach badanych obiektów:

   indywidualne urządzenia wypornościowe - kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 275,

   indywidualne urządzenia wypornościowe - kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150,

   indywidualne urządzenia wypornościowe - kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100,

   indywidualne urządzenia wypornościowe - środki asekuracyjne, poziom użytkowania 50,

   koła ratunkowe,

   pasy ratunkowe,

   pasy ratunkowe pneumatyczne,

   tratwy ratunkowe.

W codziennej pracy wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu testów, jednocześnie stale rozszerzamy nasze możliwości badawcze wykorzystując kompetencje personelu i oferując coraz szerszy zakres badań, dostosowany do aktualnych potrzeb i wymagań rynku.

W naszej ofercie posiadamy również badania następujących grup wyrobów:

- lampek pozycyjnych środków ratunkowych,

- kombinezonów ratunkowych i ochronnych,

- środków ochrony cieplnej,

- wyrzutni linek ratunkowych,

- łodzi ratunkowych,

- łodzi ratowniczych,

- świateł nawigacyjnych.

Dodatkowo oferujemy badania środowiskowe i niskonapięciowe, w tym: suche gorąco, wilgotne gorąco, zimno, wibracje sinusoidalne, przechyły, pomiar rezystancji izolacji, wytrzymałość elektryczna izolacji urządzeń i aparatury elektrycznej wg dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, norm zharmonizowanych i publikacji Polskiego Rejestru Statków nr 11/P „Próby środowiskowe wyposażenia statków”.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Gwarantujemy:

   poufność informacji,

   pełen profesjonalizm,

   krótkie terminy realizacji zleceń,

   atrakcyjne cen.
 

Zapewniamy rzetelną i konkurencyjną ofertę oraz sprawną i profesjonalną realizację badań.

Skorzystaj z usług akredytowanego Laboratorium Badawczego PRS !