Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja maszyn - dyrektywa 2006/42/WE

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
i Osób

Polski Rejestr Statków S.A.

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 119
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

Dyrektywa 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zwana w skrócie dyrektywą MAD lub MD, ma zastosowanie do następujących produktów:

    maszyn,

    wyposażenia wymiennego,

    elementów bezpieczeństwa,

    osprzętu do podnoszenia,

    łańcuchów, lin i pasów,

    odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu,

    maszyn nieukończonych.

Zgodnie z dyrektywą maszyną określamy zespół wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie.

Z zakresu niniejszej dyrektywy wyłączone są między innymi:

   urządzenia specjalne, przeznaczone do użytku na terenie wesołych miasteczek lub parków rozrywki,

   maszyny specjalnie zaprojektowane lub oddane do użytku do celów jądrowych, które w przypadku uszkodzenia mogą spowodować emisję radioaktywną,

   broń, w tym broń palna,

   maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do zastosowań w wojsku i policji,

   maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do celów badawczych, do doraźnego użytku w laboratoriach,

   górnicze urządzenia wyciągowe,

   statki pełnomorskie i pływające jednostki przybrzeżne oraz maszyny zainstalowane na takich statkach i jednostkach,

   środki transportu lotniczego, wodnego oraz kolejowego.

Zalecanym sposobem wykazania, że maszyna spełnia odnoszące się do niej zasadnicze wymagania dyrektywy MAD, jest zastosowanie norm zharmonizowanych odnoszących się do projektowania, eksploatowania i instalowania maszyn.

Polski Rejestr Statków posiada kompetencje do prowadzenia procedur certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa na zgodność z odnośnymi normami zharmonizowanymi.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wykazaniem, że produkowane lub sprzedawane przez Was maszyny spełniają wymagania odpowiednich norm międzynarodowych, zachęcamy do przesłania do nas wypełnionego Wniosku o certyfikację wyrobu (Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty dla Państwa).

W przypadku wątpliwości, czy dyrektywa ma zastosowanie do wyrobu lub dla uzyskania bliższych informacji na temat naszych usług, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji i przeprowadzimy proces certyfikacji wyrobu.

Zapewniamy rzetelną i konkurencyjną ofertę oraz sprawną i profesjonalną realizację usługi.

 

PRS - TWOJA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA !!!