Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja spawaczy

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
i Osób

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 119
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl
Certyfikacja spawacza

Spawanie wymaga niesamowitej precyzji i opanowania oraz znajomości technik łączenia materiałów. Błąd popełniony w tym procesie z reguły jest nieodwracalny i wywołuje  szkody w materiałach a nawet na zdrowiu człowieka. Stąd tak ważne jest dobre opanowanie technik spawania. Potwierdzeniem odpowiednich umiejętności i warunkiem do wykonywania pracy spawacza jest ważny certyfikat egzaminu kwalifikacyjnego. Zdobyte kompetencje uprawniają do wykonywania połączeń nierozłącznych metali w danym zakresie.

Przebieg certyfikacji spawacza w PRS

Sprawdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności spawania odbywa się w trakcie egzaminu, który przebiega pod nadzorem egzaminatora Polskiego Rejestru Statków. Część praktyczna i teoretyczna (gdy jest wymagana) przebiega w firmie zlecającej lub ośrodku egzaminacyjnym przygotowanym do takiej działalności.

Kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego musi mieć wcześniej ukończenie szkolenie w określonym procesie spawania (np. spoin pachwinowych, spoin czołowych blach i spoin obwodowych rur). Dodatkowo zalecane jest posiadanie doświadczenia praktycznego w zakresie spawania grupy materiałów podstawowych, które mają być spawane podczas egzaminu.

Złącza egzaminacyjne oznaczone są znakiem PRS i przekazywane do uznanych  laboratoriów, gdzie przeprowadzane są badania i wystawiane protokoły.

Proces certyfikacji spawacza kończy się wydaniem świadectwa, które jest potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji. Spawacz uzyskuje uprawnienia nie tylko do wykonywania złączy spawanych w zakresie warunków wykonania złącza egzaminacyjnego, podanych w oznaczeniu uprawnienia, ale również do wykonywania złączy spawanych w warunkach uważanych za łatwiejsze, zgodnie z wymaganiami normy będącej podstawą egzaminu. Uprawnienia nadawane są na okres 3 lub 2 lat.

Zakres  kompetencji PRS

Certyfikujemy osoby połączeń nierozłącznych tj. spawaczy metali, aluminium oraz innych metali. Proces odbywa się zgodnie z normami:

-  PN-EN ISO 9606-1

-  PN-EN ISO 9606-2

-  PN-EN ISO 9606-3.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji spawacza do przesłania wypełnionego Wniosku o certyfikację spawacza. Wniosek jest dostępny do pobrania w panelu z prawej strony albo poniżej, w części Materiały do pobrania.

W razie pytań lub dla uzyskania bliższych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną. Dane kontaktowe w panelu z prawej strony.