Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Ocena zgodności urządzeń ciśnieniowych - dyrektywa 2014/68/UE

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
i Osób

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 119
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

 

    

Dyrektywa 2014/68/UE z dnia 15.05.2014 r., która obowiązuje od 19.07.2016 r., dotycząca urządzeń ciśnieniowych, zwana w skrócie dyrektywą PED, odnosi się do projektowania, wytwarzania oraz oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych, dla których najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS jest większe niż 0,5 bara. Dyrektywa ta ma zastosowanie również do zespołów urządzeń ciśnieniowych, składających się z kilku urządzeń ciśnieniowych, zmontowanych tak, aby tworzyły razem scaloną i funkcjonalną całość, jeżeli są umieszczane przez wytwórcę na rynku i oddawane do eksploatacji jako zespół.

Urządzenia ciśnieniowe obejmują zbiorniki, instalacje rurowe, osprzęt zabezpieczający i osprzęt ciśnieniowy.

Z zakresu niniejszej dyrektywy wyłączone są między innymi:
   rurociągi składające się z przewodów rurowych lub systemu przewodów rurowych
    zaprojektowanych do przenoszenia wszelkich płynów lub substancji do lub z instalacji
    (nabrzeżnych lub oddalonych od brzegu),

   sieci wodne zasilające, rozprowadzające i upustowe oraz ich wyposażenie i kanały
    dopływowe, takie jak zastawki, tunele ciśnieniowe, szyby ciśnieniowe w hydroelektrowniach,
    a także związany z nimi osprzęt specjalny,

   urządzenia przeznaczone specjalnie do celów jądrowych, których awaria może spowodować
     emisję radioaktywną,

   tłumiki wylotowe i wlotowe,
   butelki lub puszki na napoje gazowane dwutlenkiem węgla dla ostatecznego spożycia,
   statki, rakiety, samoloty i ruchome jednostki przybrzeżne, także urządzenia przeznaczone
     specjalnie do zabudowania na ich pokładzie lub do ich napędu.

Przed wprowadzeniem urządzeń ciśnieniowych do obrotu, wytwórca poddaje każde urządzenie jednej z procedur oceny zgodności określonych w załączniku III dyrektywy.

Polski Rejestr Statków S.A. realizuje wszystkie procedury oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych i ich zespołów z dyrektywą PED.

Jeżeli są Państwo zainteresowani nadaniem znaku zgodności CE na produkowane lub sprzedawane przez siebie proste zbiorniki ciśnieniowe, wystarczy:
    •
dokonać wyboru modułu, czyli procedury oceny zgodności, jakiej ma być poddany wyró
b, i
    •
przesłać do nas wypełniony Wniosek o certyfikację wyrobu (Wniosek nie jest zobowiązaniem
      do skorzystania z naszych usług, stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty).

W przypadku wątpliwości, jaki moduł oceny zgodności ma zastosowanie do wyrobu lub dla uzyskania bliższych informacji na temat naszych usług, zachęcamy do kontaktu przez telefon lub drogą elektroniczną (dane kontaktowe w panelu po prawej stronie). Udzielimy wszelkich informacji i wskażemy procedury, które obowiązują przy nadawaniu oznakowania CE.

Zapewniamy rzetelną i konkurencyjną ofertę oraz sprawną i profesjonalną realizację usługi.


PRS - TWOJA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA !!!