Extranet

Enter to ekstranet »

Head Office

Centrala / Head Office Telephone exchange
(+48) 58 346 17 00
(+48) 58 75 11 100

Direct telephone Nos:
(tel. country code: +48)
KIEROWNICTWO / MANAGEMENT BOARD
PREZES ZARZĄDU / PRESIDENT OF THE BOARD email: mailbox@prs.pl
ANDRZEJ MADEJSKI

58 75 11 301
58 341 17 64
fax 58 346 03 84

CZŁONEK ZARZĄDU / BOARD MEMBER email: mailbox@prs.pl
DARIUSZ RUDZIŃSKI

58 75 11 105
58 346 03 82
fax 58 346 03 92

BIURO ZARZĄDU / MANAGEMENT BOARD BUREAU
ASYSTENT PREZESA ZARZĄDU / ASSISTANT TO BOARD PRESIDENT email: mailbox@prs.pl
Emilia Janiak
Ewelina Błaszkowska

58 75 11 301

DYREKTOR OKRĘTOWY / DIRECTOR FOR SHIP DIVISION email: do@prs.pl
GRZEGORZ PETTKE

58 346 03 82
58 75 11 104
fax 58 346 03 92

DYREKTOR PIONU NADZORÓW PRZEMYSŁOWYCH / DIRECTOR FOR INDUSTRIAL SUPERVISION DIVISION email: dp@prs.pl
LESZEK POKORA

58 75 11 137
fax 58 346 18 32

DYREKTOR PIONU CERTYFIKACJI / DIRECTOR FOR CERTIFICATION DIVISION email: dc@prs.pl
JACEK PAPIŃSKI

58 75 11 273
fax 58 341 77 69

DYREKTOR PIONU NAUKOWO-BADAWCZEGO / DIRECTOR FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION email: dr@prs.pl
MONIKA WARMOWSKA

58 75 11 248

GŁÓWNY KSIĘGOWY / CHIEF ACCOUNTANT email: nf@prs.pl
MONIKA SIURNICKA-ŚLUSARCZYK

58 346 03 86
58 75 11 311

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY / ORGANISATIONAL AND LEGAL DEPARTMENT email: bo@prs.pl
MARIA WITOS-MALINOWSKA

58 75 11 355

Romana Romańska-Bagińska

58 75 11 329

Joanna Masiak

58 75 11 302

Katarzyna Kisło

58 75 11 380

BIURO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ / QUALITY MANAGEMENT BUREAU email: nq@prs.pl
ŁUKASZ KORZENIEWICZ

+ 48 607 665 165
58 75 11 184

Michał Dampc

58 75 11 123

Mirosław Kardasiński

58 75 11 124

Dominika Malewicz

58 75 11 271

BIURO MARKETINGU / MARKETING BUREAU email: nm@prs.pl
AGNIESZKA IWAN-RZĄSKA

58 75 11 140

Ewa Drzazgowska

58 75 11 363

Michał Arciszewski

58 75 11 297

SEKRETARZ RADY TECHNICZNEJ / TECHNICAL COMMITEE SECRETARY
Monika Warmowska

58 75 11 248

STANOWISKO PRACY ds. BHP
Artur Piechowski

58 75 11 351

PION OKRĘTOWY / SHIP DIVISION
DYREKTOR OKRĘTOWY / DIRECTOR FOR SHIP DIVISION email: do@prs.pl

fax 58 346 03 92
GRZEGORZ PETTKE

58 346 03 82
58 75 11 104

Agnieszka Dekowska - Sekretarka / Secretary

58 75 11 104

BIURO DYREKTORA OKRĘTOWEGO / DIRECTOR SHIP BUREAU email: ob@prs.pl

fax 58 346 03 92
PIOTR TOMCZAK - Zastępca Dyrektora Okrętowego / Ship Division Deputy Director
Szef Służby Nadzoru Statków / Head of Ship Survey Services

58 75 11 112

JANUSZ DILLING - Zastępca Dyrektora Okrętowego / Ship Division Deputy Director
Szef Służby Nadzoru Okrętów Wojennych / Head of Naval Ship Survey Services

58 75 11 136

WOJCIECH KOZYRO - Zastępca Dyrektora Okrętowego / Ship Division Deputy Director
Szef Służby Technicznej / Head of Ship Technical Services

58 75 11 207

KOORDYNATOR PROJEKTÓW / PROJECTS COORDINATOR email: bp@prs.pl
Zbigniew Rauch

58 75 11 281

BIURO HANDLOWE / COMMERCIAL BUREAU email: om@prs.pl

fax 58 344 99 33
MAREK POMYKAŁA

58 75 11 348

Elżbieta Jagiełowicz

58 75 11 142

Ewa Kahlweihs

58 75 11 399

Magdalena Wołczuk-Dombrowska

58 75 11 320

Lidia Przeor

58 75 11 360

Adam Ryznar

58 75 11 143

Lilia Stankiewicz

58 75 11 320

INSPEKTORAT PRZEPISÓW I WYDAWNICTW / RULES AND PUBLISHING DEPARTMENT email: op@prs.pl
WIESŁAW WYSOKIŃSKI

58 75 11 378

Elżbieta Czerwińska

58 75 11 377

Beata Gałecka

58 75 11 387

Joanna Lisek

58 75 11 225

Andrzej Michalski

58 75 11 375

Pracownik działu OP

58 75 11 160

Ewa Szmelter

58 75 11 342

Piotr Milewski

58 75 11 163

INSPEKTORAT SZKOLEŃ / TRAINING DEPARTMENT email: oi@prs.pl
KRYSTYNA LEŚNIEWSKA

58 75 11 350

Monika Pieczykolan

58 75 11 120

SŁUŻBA TECHNICZNA / TECHNICAL SERVICES
INSPEKTORAT KADŁUBOWO-TECHNOLOGICZNY / HULL AND TECHNOLOGY DEPARTMENT email: tk@prs.pl

AOH +48 609 851 941
+48 601 233 577
AURELIA RADTKE-GUT

58 75 11 220

Jan Jastrzębski

58 75 11 204

Marian Bogdaniuk

58 75 11 263

Iwona Gibas

58 75 11 127

Barbara Glejzer-Nastały

58 75 11 221

Tomasz Gut

58 75 11 224

Rafał Szczęsny

+48 601 917 504

Teresa Rzeszewicz

58 75 11 223

Grzegorz Litwinienko

58 75 11 258

Andrzej Jankowski

58 75 11 278

Inspektorzy / Surveyors:
Elżbieta Krzaczkowska

58 75 11 257

Stanisław Kujawa

58 75 11 222

Wojciech Madejski

58 75 11 127

Andrzej Otrębski

58 75 11 217

Ryszard Partycki

58 75 11 239

Andrzej Pilecki

58 75 11 215

Justyna Purowska

58 75 11 261

Henryk Purowski

58 75 11 222

Katarzyna Rolska

58 75 11 279

Marta Brzoza

58 75 11 279

BIURO POMIAROWE/ TONNAGE MEASUREMENT BUREAU
Wojciech Marczak

58 75 11 205

INSPEKTORAT MASZYNOWO-WYPOSAŻENIOWY / MACHINERY AND EQUIPMENT DEPARTMENT email: tm@prs.pl

AOH +48 607 665 105
+48 601 173 719
KRZYSZTOF KOŁWZAN

58 75 11 226

Wojciech Kozyro

58 75 11 207

Marek Narewski

58 75 11 292

Michał Nowicki

58 75 11 299

Maria Wiśniewska

58 75 11 203

Jacek Pabis

58 75 11 190

Agata Cyran

58 75 11 253

Sławomir Gieniusz

58 75 11 265

Wojciech Podlaski

58 75 11 227

Inspektorzy / Surveyors:
Sławomir Affek

58 75 11 211

Michał Jahnke

+48 605 228 916

Pracownik działu TM

58 75 11 356

Paweł Urban

58 75 11 277

Wojciech Zaczek

58 75 11 212

Tomasz Dorosz

58 75 11 219

SŁUŻBA NADZORU STATKÓW / SHIP SURVEY SERVICES
INSPEKTORAT NADZORU STATKÓW MORSKICH / SEA-GOING SHIPS SURVEY DEPARTMENT email: kn@prs.pl

AOH +48 603 112 866
fax 58 346 03 94
MAREK SZYMAŃSKI

58 75 11 148

Inspektorzy / Surveyors:
Małgorzata Podolska

58 75 11 107

Krzysztof Jastrzębski

58 75 11 108

Stefania Kaim

58 75 11 323

Mieczysław Widuto

58 75 11 177

Marek Konecko

58 75 11 192

Zbigniew Orłowski

58 75 11 153

BIURO ds. MORSKICH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA / MARINE MANAGEMENT SYSTEMS BUREAU email: kz@prs.pl

AOH +48 603 160 938
GRZEGORZ RUSZCZYŃSKI

58 75 11 188

Marek Dubiel

58 75 11 149

INSPEKTORAT NADZORU STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH, JACHTÓW I ŁODZI / INLAND WATERWAY VESSELS, YACHTS AND BOATS SURVEY DEPARTMENT email: ki@prs.pl

AOH +48 607 662 880
RAFAŁ WOJTYRA

58 75 11 237

Henryk Konkel

58 75 11 230

Izabela Streubel

58 75 11 233

Katarzyna Utnik

58 75 11 234

Włodzimierz Karczewski

58 75 11 269

Inspektorzy / Surveyors:
Ewa Bartkowska

58 75 11 267

Jarosław Suska

58 75 11 361

Agnieszka Wieczorek

58 75 11 346

INSPEKTORAT REJESTRU / SHIPS REGISTER DEPARTMENT email: kr@prs.pl
GRZEGORZ MILEWSKI

58 75 11 111

Piotr Kubiak

58 75 11 173

Ryszard Pyśk

58 75 11 175

Jacek Rybarczyk

58 75 11 194

Ewelina Kowalek

58 75 11 198

Archiwum / Archives
Piotr Kusztejko

58 75 11 157

Henryk Makosiewicz

58 75 11 156

KOORDYNATOR DS. PSC/ CO-ORDINATOR FOR PSC AFFAIRS email: kp@prs.pl
Grzegorz Ruszczyński

AOH +48 603 160 938
58 75 11 188

INSPEKTORAT NADZORU OKRĘTÓW WOJENNYCH / NAVAL SHIPS SURVEY DEPARTMENT email: ow@prs.pl
JANUSZ DILLING

58 75 11 136

Bogdan Podgórski

58 75 11 117

BIURO WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ / EXTERNAL AFFAIRS BUREAU email: oz@prs.pl

fax 58 346 03 92
ADAM DUNIKOWSKI

58 75 11 109

Główni Inspektorzy / Principal Surveyors
Jacek Poturalski

58 75 11 182

Jan Jankowski

58 75 11 244

Aleksandra Ratajska

58 75 11 155

OŚRODEK ds. IMO / CENTRE FOR IMO AFFAIRS email: imo@prs.pl
ALEKSANDRA LUBOWSKA

58 75 11 129

Hanna Słąba

58 75 11 390

Karolina Sypion-Babś

58 75 11 389

PION NADZORÓW PRZEMYSŁOWYCH / INDUSTRIAL SUPERVISION DIVISION
DYREKTOR PIONU NADZORÓW PRZEMYSŁOWYCH / DIRECTOR FOR INDUSTRIAL SUPERVISION DIVISION email: dp@prs.pl

fax 58 346 18 32
LESZEK POKORA

58 75 11 137

Sławomir Bałdyga - Z-ca Dyrektora Nadzorów Przemysłowych
Deputy Director Industrial Supervision Division

58 75 11 240

BIURO PIONU NADZORÓW PRZEMYSŁOWYCH / INDUSTRIAL SUPERVISION DIVISION BUREAU email: ps@prs.pl
PIOTR KONOPKA

58 75 11 128
+48 605 695 391

Katarzyna Gołąb

58 75 11 137

Ewa Kusz

58 75 11 137

INSPEKTORAT BUDOWNICTWA / CONSTRUCTION DEPARTMENT email: pb@prs.pl
JÓZEF KONOPKA

58 75 11 141
+48 603 160 926

Hubert Frymark

58 75 11 134
+48 691 912 294

Aleksandra Jodłowska

58 75 11 174

Krzysztof Pamięta

58 75 11 174

Anna Bielecka

58 75 11 128

Krzysztof Kubas

58 751 11 83

INSPEKTORAT OFFSHORE / OFFSHORE DEPARTMENT email: po@prs.pl
MACIEJ ZIÓŁKOWSKI

58 75 11 116

Agata Kowalczyk

58 75 11 116

Bartłomiej Wojciechowski

58 75 11 116

Krzysztof Kochanowski

58 75 11 116

Anna Barańska

58 75 11 181

PION CERTYFIKACJI / CERTIFICATION DIVISION
DYREKTOR PIONU CERTYFIKACJI / DIRECTOR FOR CERTIFICATION DIVISION email: dc@prs.pl

fax 58 341 77 69
JACEK PAPIŃSKI

58 75 11 273

Grażyna Butowska

58 75 11 273

Dariusz Hejmej

+48 601 917 514

PRZEDSTAWICIEL DYREKTORA PIONU CERTYFIKACJI/ REPRESENTATIVE OF CERTIFICATION DIVISION DIRECTOR
Aneta Wojtkowiak-Iwanow

58 75 11 285

BIURO CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA / MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BUREAU email: dc@prs.pl

fax 58 341 77 69
MAŁGORZATA KOZŁOWSKA

58 75 11 273
58 75 11 286

DZIAŁ ZARZĄDZANIA AUDITAMI I AUDITORAMI / AUDIT AND AUDITOR CONTROL DEPARTMENT
Anna Smutniak

58 75 11 289

DZIAŁ OCENY / ASSESSMENT DEPARTMENT
Andrzej Dżon

+48 609 993 223

Michał Gałecki

58 75 11 208

Zbigniew Geca

+48 601 811 248

Kazimierz Górecki

+48 601 650 524

Grzegorz Marchewka

+48 603 072 475

Waldemar Staszak

58 75 11 135

Urszula Swat

+48 603 710 510

Marek Skowroński

58 75 11 283

BIURO CERTYFIKACJI WYROBÓW I OSÓB / PRODUCTS AND PERSONS CERTIFICATION BUREAU email: dc@prs.pl

fax 58 341 77 69
PRZEMYSŁAW GAŁKA

58 75 11 287

Lech Zimny

58 75 11 232

Marta Szymanowska

58 75 11 119

Mateusz Płomiński

58 75 11 146

Mirosław Klimek

58 75 11 252

Tomasz Bieszk

58 75 11 176

Przemysław Gromow

58 75 11 247

Pracownik CW

58 75 11 119

Marcin Koszorek

58 751 13 88

BIURO ROZWOJU CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION DEVELOPMENT BUREAU email: dc@prs.pl

fax 58 341 77 69
KRZYSZTOF BROKOWSKI

+48 601 832 488

Beata Michalska

+48 603 301 778

Artur Szybalski

+48 603 072 597

Obsługa Klienta / Customer Service
Patrycja Przybylska-Rezmer

58 751 11 47

Lucyna Wojciechowska

58 75 11 398

Paulina Szczygieł

58 75 11 274

Alicja Linda

58 75 11 397

Romana Poturalska

58 75 11 330

Monika Wilczewska

58 75 11 386

Katarzyna Gosk

58 75 11 328

Karolina Gurbisz

58 75 11 328

Agnieszka Stachula

58 75 11 273

LABORATORIUM BADAWCZE / TESTING LABORATORY email: dc@prs.pl

fax 58 341 77 69
WŁADYSŁAW BOGDANOWICZ

58 75 11 189

Janusz Jagiełło

+48 603 702 072

PION NAUKOWO-BADAWCZY / RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION email: dr@prs.pl
DYREKTOR PIONU NAUKOWO BADAWCZEGO / DIRECTOR FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION email: dr@prs.pl
MONIKA WARMOWSKA

58 75 11 248

INSPEKTORAT NAUKOWO-BADAWCZY / RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT email: rb@prs.pl
Krzysztof Glejzer

58 75 11 246

Andrzej Laskowski

58 75 11 246

Janusz Narewski

58 75 11 171

Krzysztof Wołoszyk

58 75 11 383

GŁÓWNY KSIĘGOWY / CHIEF ACCOUNTANT email: nf@prs.pl
MONIKA SIURNICKA-ŚLUSARCZYK

58 346 03 86
58 75 11 311

------

58 75 11 313

Maria Krupa

58 75 11 311

Janina Spierewka

58 75 11 305

Renata Muszyńska

58 75 11 306

Angelika Jaworska

58 75 11 309

Natalia Wrycza-Bawor

58 75 11 349

Alina Polovynka

58 75 11 353

Irena Marcinkowska

58 751 12 36

DZIAŁ ZARZĄDANIA ZASOBAMI LUDZKIMI / HUMAN RESOURCES DEPARTMENT email: ap@prs.pl
JOLANTA DOMINIAK

58 751 13 38

Grażyna Adamczewska

58 751 13 39

Pracownik działu AP

58 751 13 35

SEKCJA RACHUBY PŁAC/ REMUNERATION SECTION
Karola Ebertowska

58 75 11 317

DZIAŁ ADMINISTRACJI / ADMINISTRATION DEPARTMENT email: aa@prs.pl
ANNA WOJNICZ

58 75 11 345

Katarzyna Stańczyk

58 75 11 345

Małgorzata Domagalska

58 75 11 200

Dorota Cwalina

58 75 11 338

Maria Michalak

58 75 11 315

DZIAŁ INFORMATYKI / IT SUPPORT DEPARTMENT email: ai@prs.pl
MICHAŁ SUCZYŃSKI

58 75 11 170

Leszek Leniec

58 75 11 167

Tomasz Hippe

58 75 11 168

Tomasz Czernecki

58 75 11 169

Jacek Arendt

58 751 11 59

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH email: iod@prs.pl
Michał Arciszewski

58 751 12 97

SPRZEDAŻ PUBLIKACJI PRS / PRS PUBLICATIONS SALE 58 75 11 150