Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacje na temat założeń Programu można odnaleźć między innymi na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku:
http://wup.gdansk.pl/europejski_fundusz_spoleczny/artykuly/power.html