Extranet

Przejdź do ekstranetu »

XVI Konferencja Strefy Ex

Bezpieczeństwo i eksploatacja urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz zarządzanie bezpieczeństwem

Sopot 2014

Grzegorz Pettke, Sławomir Affek
Polski Rejestr Statków S.A., Gdańsk
E-mail: g.pettke@prs.pl

 

"Urządzenia i instalacje stwarzające zagrożenie pożarowe i wybuchowe na stacjonarnych platformach produkcyjnych – prewencja w świetle wymagań Polskiego Rejestru Statków (Publikcja Nr 105/P)”

Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień:

-          Publikacja PRS Nr 105/P,

-          Zagrożenia występujące na platformie produkcyjnej,

-          Analiza katastrofy na platformie „DEEPWATER   HORIZON”,

-          Prewencja.