Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Seminarium - Zagrożenia pożarowe na statkach pasażerskich ro-ro, Gdańsk 2017

Organizator:

Polski Rejestr Statków S.A.

 

Kontakt:

Polski Rejestr Statków S.A.

al. Gen. Józefa Hallera 126

80-416 Gdańsk

Tel.: +48 58 75 11 383

e-mail: rs@prs.pl

 

Patronat honorowy:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

Patronat medialny:

Gospodarka Morska


Zagrożenia pożarowe na statkach pasażerskich ro-ro

Termin: 13 czerwca 2017r. godz.9.00-13.00 (start rejestracji 8.30)

Miejsce: Centrala PRS SA, Gdańsk 80-416, Al. gen. Józefa Hallera 126

 

Program Seminarium

-         Ewolucja wymogów bezpieczeństwa pożarowego dla statków pasażerskich ro-ro w Konwencji SOLAS
Ryszard Getka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

-         Wymagania Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla statków pasażerskich ro-ro
Marek Chmielewski, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

-         Bezpieczny powrót statku do portu, gdy pożar nie przekroczy progu katastrofy w świetle wymogów Konwencji SOLAS
Sławomir Affek,  Polski Rejestr Statków S.A.

-         Nowe wytyczne dotyczące analizy ewakuacji na statkach pasażerskich
Krzysztof Jasiński, Polski Rejestr Statków S.A.

-         Bezpieczne opuszczenie statku - koncepcja i rozwiązania
Wojciech Kozyro, Polski Rejestr Statków S.A.

-         Zagrożenia pożarowe podczas przewozu w pomieszczeniach ro-ro samochodów z napędem hybrydowym
Marek Narewski, Polski Rejestr Statków S.A.

-         Zatrzymania statków pasażerskich z powodu uchybień dotyczących stanu technicznego wyposażenia przeciwpożarowego
Grzegorz Siemiński, Urząd Morski w Gdyni

-         OZagrożenie bezpieczeństwa statku i pasażerów podczas pożaru na pokładzie samochodowym statku pasażerskiego ro-ro -studium przypadku
Cezary Łuczywek, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich

-         Zasady prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej na promach samochodowych
Grzegorz Bulwa, Portowa Straż Pożarna Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

-         Ćwiczenia pożarowe załogi na statkach pasażerskich
Kazimierz Bielecki, Urząd Morski w Gdyni

-         Doświadczenia PRS z nadzorów nad statkami pasażerskimi ro-ro w Placówce PRS w Pireusie
Krzysztof Sawon, Polski Rejestr Statków S.A..

 

Edycja Zachodniopomorska - 3 października 2017r., Urząd Morski w Szczecinie

 

 

Ulotka

Informator

Informacja o seminarium w Gospodarce Morskiej