Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Nowe wymagania techniczne

2016-01-22 Wykaz wymagań IMO wchodzących w życie w 2016 r.

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej wykaz wymagań uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską, które zaczną obowiązywać w roku 2016 czytaj więcej »


2013-06-07 Nowe zalecenia techniczne dotyczące okresowych przeglądów i prób instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej

Z dniem 31 maja 2013 r. weszły w życie zmienione wytyczne IMO dotyczące okresowych przeglądów i prób instalacji gaśniczych na statkach. czytaj więcej »


2011-11-16 Lista nowych wymagań IMO wchodzących w życie w 2012 r.

Poniższa tabela informuje o nowych wymaganiach IMO wchodzących w życie w 2012 r. czytaj więcej »


2010-06-02 Wejście w życie zmienionego Załącznika VI do Konwencji MARPOL

Informacja dla Armatorów, operatorów i czarterujących statki.
W dniu 01 lipca 2010 wchodzą w życie zmiany do Załącznika VI Konwencji MARPOL czytaj więcej »


2010-05-17 Sprawozdanie z obrad 60 sesji Komitetu Ochrony Środowiska

W dniach 22–26 marca 2010 r. w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie odbyła się 60 Sesja Komitetu Ochrony Środowiska IMO MEPC. czytaj więcej »


2010-03-04 Wymagania retroaktywne Konwencji SOLAS 74 dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla statków pasażerskich

Wymagania retroaktywne Konwencji SOLAS 74 dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla statków pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów, zbudowanych przed 1 października 1994 r.
Do dnia 1 października 2010 r. istniejące statki pasażerskie powinny spełnić wymagania retroaktywne zawarte w Poprawkach do Rozdziału II-2 Konwencji SOLAS 74, Prawidło 41-1/2.4 – Podniesienie standardu bezpieczeństwa statków pasażerskich przewożących więcej niż 36 pasażerów, budowanych przed 1 października 1994 r., przyjęte rezolucją MSC.24(60), z 10 kwietnia 1992 r. czytaj więcej »


2010-01-15 Okres dostosowawczy w przepisach Unii Europejskiej

8-miesięczny okres dostosowawczy w przepisach Unii Europejskiej o stosowaniu paliw żeglugowych o niskiej zawartości siarki w portach europejskich. W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2010 wymagań dyrektywy unijnej 1999/32/WE, zmienionej dyrektywą 2005/33/WE, o stosowaniu przez statki zacumowane w portach Unii Europejskiej paliw o maksymalnej zawartości siarki 0,1%, Komisja Europejska w dniu 21 grudnia 2009 r. przyjęła „ZALECENIE KOMISJI w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty” wprowadzając tym samym ośmiomiesięczny okres dostosowawczy dla statków, które nie dokonały niezbędnych zmian technicznych w celu ułatwienia stosowania takich paliw. czytaj więcej »