Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Circular Letter on measures to minimize the number of detentions by PSC of PRS classed/certified vessels

Poniżej publikujemy Pismo okólne Zarządu Polskiego Rejestru Statków dotyczące postępowania ze statkami w klasie PRS/certyfikowanymi przez PRS zatrzymanymi przez Port State Control.

Circular Letter No. 4/19