Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Przebieg procesu certyfikacji ISPS

Zgłoszenie do certyfikacji

Ocena dokumentacji

Audit certyfikacyjny statku

Audit dodatkowy

Audit pośredni

Audit odnowieniowy

Wydanie Międzynarodowego Certyfikatu Ochrony Statku

Wydanie Tymczasowego Certyfikatu

Odnowienie certyfikatu

Unieważnienie Międzynarodowego Certyfikatu Ochrony Statku

Zmiany w systemie certyfikacji

Stosowanie określenia