Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Zasady stosowania znaku certyfikacji ISPS Code

Przedstawiony obok znak certyfikacji ISPS Code oznacza, że certyfikacja systemu ochrony statku została przeprowadzona przez PRS S.A.

PRS S.A. zezwala armatorowi na używanie znaku certyfikacji na swoich dokumentach pod następującymi warunkami:

  • armator może używać znaku po otrzymaniu Międzynarodowego certyfikatu ochrony statku,
  • znak certyfikacji może być stosowany na dokumentach handlowych, promocyjnych lub reklamowych wyłącznie w odniesieniu do takiego obszaru działalności, który określa zakres certyfikacji,
  • armator nie może zmieniać oryginalnej formy znaku certyfikacji, którego wzór dostarcza PRS S.A.,
  • znak certyfikacji może być używany w kolorze oryginalnym lub w kolorze czarnym na białym tle.

Wzór obowiązującego znaku certyfikacji w kolorze czarnym na białym tle stanowi załącznik do Umowy o certyfikację i nadzór nad systemem ochrony statku. Wzór znaku w oryginalnym, błękitnym kolorze PRS udostępnia w postaci pliku komputerowego.