Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Emergency Response Center (ERC)

Z dniem 1 lipca br. Polski Rejestr Statków S.A. uruchomił nową usługę szybkiego doradztwa armatorom w sytuacjach awaryjnych – tzw. Emergency Response Center (ERC).Usługa ta polega na szybkim doradztwie uruchamianym w sytuacjach awaryjnych jakie mogą spotkać statek i jego załogę np.:

  • uszkodzenie kadłuba,
  • wejście statku na mieliznę,
  • przesunięcie ładunku,
  • pożar/wybuch,
  • zderzenie ze stałym lub ruchomym obiektem,
  • nadmierny przechył.

Emergency Response Center tworzy czteroosobowy Zespół szybkiego doradztwa armatorom w sytuacjach awaryjnych, składający się ze specjalistów od stateczności, wytrzymałości kadłuba i ochrony środowiska. W sytuacjach wyjątkowych skład Zespołu może być uzupełniany o specjalistów z innych dziedzin.  Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który jest także osobą kontaktową w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej.

Zespół ma do dyspozycji odpowiedni sprzęty komputerowy, nowoczesne środki łączności i niezależne źródło zasilania na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej. Każdy statek objęty usługą ERC opisany jest komputerowym modelem co umożliwi w ciągu od 4 do 12 godzin od momentu otrzymania ze statku informacji o sytuacji awaryjnej, ocenę aktualnego zagrożenia i zaproponowanie Armatorowi podjęcie odpowiednich działań. 
Informacje o sytuacjach awaryjnych należy zgłaszać pod numer tel. + 48 58 75 11 216 lub na adres mailowy: erc@prs.pl

Należy zaznaczyć, że praca członków Emergency Response Center ma wyłącznie charakter doradczy i konsultacyjny. Dzięki stałemu kontaktowi z załogą statku i z przedstawicielem armatora podczas zaistnienia sytuacji awaryjnej pomaga lepiej ocenić aktualną sytuację
i podjąć właściwe decyzje przez kapitana statku.

W przypadku podpisania umowy pomiędzy armatorem i PRS, armator zobowiązany jest do wypełnienia trzech formularzy, będących załącznikami do umowy:

1. List of ships covered by PRS ERC services

2. Technical documentation specification

3. Instructions for Owner