Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Ekspertyzy i orzeczenia techniczne

Opierając się na swym długoletnim doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach pracowników, PRS oferuje wykonywanie ekspertyz i analiz technicznych obiektów przemysłowych, takich jak:
–    ocena stanu technicznego obiektów infrastruktury technicznej,
–    wycena wartości rynkowej obiektów oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
–    ekspertyza techniczna w zakresie oceny przyczyn i wielkości szkód poawaryjnych obiektów infrastruktury technicznej.

Ponadto PRS:
–    na zlecenie użytkowników, wykonuje okresowe przeglądy techniczne nad utrzymaniem w ruchu urządzeń instalacji przemysłowych na lądzie oraz na stacjonarnych obiektach morskich,
–    na zlecenie użytkowników lub wykonawców instalacji, wykonuje okresowe przeglądy techniczne pomostów i platform pływających oraz wydaje stosowne Orzeczenia techniczne o zdatności do pływania,
–    potwierdza spełnienie wymagania powtarzalności cech jakościowych, deklarowanych przez producenta wyrobów, wydając stosowne Świadectwa uznania typu wyrobu,
–    wykonuje usługi doradcze i eksperckie oraz pełni specjalistyczne nadzory w dziedzinie wykonania obiektów hydrotechnicznych.

Polski Rejestr Statków S.A. oferuje także usługi związane z nadzorem w zakresie finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych, takich jak inwestycje przemysłowe nowe i modernizowane, w przypadkach finansowania tych projektów nie ze środków własnych, lecz z innych źródeł, np.:
–    z zaliczki podmiotu finansującego inwestycję uruchamianej po osiągnięciu odpowiedniego stopnia gotowości inwestycji,
–    z przedmiotowego kredytu bankowego przeznaczonego na realizację części projektu inwestycyjnego,
–    gdy uruchomienie wyżej podanych źródeł finansowania wymaga gwarancji, poręczeń czy kontrgwarancji.

Więcej informacji na temat tych usług dostępne jest tutaj.