Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Nadzór techniczny nad obiektami pływającymi na stałe zacumowanymi do nabrzeża

Nadzór techniczny nad obiektami pływającymi na stałe zacumowanymi do nabrzeża, tj. konstrukcjami pływającymi nieprzewidzianymi do uprawiania żeglugi, ale przeznaczonymi do celów mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, hotelowych itp. obejmuje rozpatrywanie dokumentacji technicznej oraz wykonywanie przeglądów i inspekcji, w wyniku których to czynności PRS wystawia Orzeczenia techniczne o zdatności do pływania.

Nadzór techniczny PRS wykonywany jest na podstawie:

 • wymagań określonych w Polskich Normach (zgodnych z EN) dotyczących żelbetowych konstrukcji lądowych, z uwzględnieniem obciążeń działających na konstrukcje kadłuba lub pontonów o konstrukcji żelbetowej;
 • Przepisów klasyfikacji i budowy statków śródlądowych –
  w zakresie:
  • konstrukcji kadłubów wykonanych ze stali lub materiałów równoważnych,
  • konstrukcji nośnej nadbudówek/pokładówek,
  • kadłubowego wyposażenia cumowniczego i kotwicznego,
  • nadburć i barierek,
  • wolnej burty,
  • stateczności i stateczności awaryjnej obiektu,
  • rozplanowania dróg ewakuacyjnych z pomieszczeń;
    
 • warunków technicznych dla budynków przywołanych w § 7÷9
  ustawy Prawo Budowlane - w zakresie instalacji i wyposażenia nabudówek/pokładówek;
 • wymagań określonych w decyzjach i uzgodnieniach władz
  terenowych i dostawców mediów – w zakresie przyłączy wody
  i energii elektrycznej, odprowadzania ścieków i odpadów
  komunalnych.

Koordynatorem nadzoru technicznego PRS nad wyżej określonymi obiektami pływającymi jest Inspektorat Nadzoru Statków Śródlądowych, Jachtów i Łodzi PRS (e-mail: or@prs.pl). Zachęcamy do kierowania zapytań w sprawie nadzoru oraz zleceń bezpośrednio do tego Inspektoratu.