Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Kariera w PRS

Stanowisko: Inspektor Centrali - Specjalista w zakresie urządzeń radionawigacyjnych, urządzeń i środków ratunkowych, urządzeń i środków sygnałowych. Miejsce pracy: Centrala PRS Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności nawigacja/radionawigacja/systemy nawigacyjne,
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego: stoczniowego, projektowego, w innym towarzystwie klasyfikacyjnym, bądź pracy na statku w ww. zakresie,
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. radionawigacji/ratunkowych/sygnałowych na statkach,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do odwołania.
Stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych w Pionie Nadzorów Przemysłowych. Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość MS Office - Word, Exel, Outlook,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • terminowość, samodzielność i odpowiedzialność.

Oferta ważna do odwołania.

 Stanowisko: Specjalista w Biurze Zarządzania Jakością. Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe/techniczne,
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie systemów zarządzania,
 • znajomość języka angielskiego do samodzielnego kontaktu z organizacjami certyfikacyjnymi i inspekcyjnymi,
 • certyfikat auditora systemu zarządzania jakością i bhp
 • doświadczenie w planowaniu i raportowaniu auditów wewnętrznych,
 • dyspozycyjność, samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania złożonych problemów,
 • biegła znajomość obsługi MS Office.

Oferta ważna do odwołania.

 Stanowisko: Sekretarka/Sekretarz. Miejsce pracy: Gdańsk – Agencja Gdańska Stocznia Remontowa

Wymagania:

 • wykształcenie średnie,
 • przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
 • bardzo dobra znajomość MS Office - word, excel, outlook,
 • umiejętność redagowania pism w korespondencji firmowej,
 • terminowość, samodzielność i odpowiedzialność.

Oferta ważna do odwołania.

 Stanowisko: Inspektor Centrali – specjalista w zakresie wytrzymałości konstrukcji i wyposażenia kadłubowego. Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności kadłubowej (Politechnika),
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie konstrukcji kadłuba: stoczniowego, projektowego lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym,
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. wytrzymałości i projektowania konstrukcji,
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do odwołania.
Stanowisko: Inspektor Centrali - Specjalista w zakresie maszynowym i napędów okrętowych. Miejsce pracy: Centrala PRS Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności maszynowej/eksploatacja siłowni okrętowych,
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie maszynowym: stoczniowego, projektowego lub w innym towarzystwie klasyfikacyjnym, bądź pracy na statku,
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. urządzeń maszynowych i napędów na statkach,
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do odwołania.

 Stanowisko: Inspektor Centrali – specjalista do spraw kontenerów, Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika),
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie konstrukcji spawanych,
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. konstrukcji spawanych i materiałów stalowych,              
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem i analizy dokumentacji,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferta ważna do odwołania.
Stanowisko: Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych w Pionie Nadzorów Przemysłowych, Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego – minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora, w tym minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru (warunek konieczny);
 • uprawnienia pełne lub wykonawcze w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych (do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie);
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • gotowość do pracy w terenie – wyjazdy służbowe w ramach realizowanych inwestycji.

Dodatkowym atutem będą:

 • posiadanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót hydrotechnicznych;
 • doświadczenie w budownictwie gospodarki morskiej.

Oferta ważna do odwołania.

 Stanowisko: Elektryk-automatyk w Pionie Nadzorów Przemysłowych, Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektryka-automatyka (Politechnika),
 • uprawnienia budowlane i przynależność do Izby Inżynierów,
 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • min. 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie elektryki-automatyki na stanowisku konstruktor/projektant/inspektor nadzoru/kierownik budowy,
 • znajomość przepisów (mile widziana znajomość przepisów w innym towarzystwie klasyfikacyjnym),
 • praktyczna znajomość zagadnień elektryki-automatyki w konstrukcji i eksploatacji systemów przemysłowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem,
 • gotowość do pracy w terenie – wyjazdy służbowe w ramach realizowanych inwestycji,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w budownictwie offshore.

Oferta ważna do odwołania.
Stanowisko: Mechanik w Pionie Nadzorów Przemysłowych, Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności mechanika i budowa maszyn (Politechnika),
 • min. 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie mechaniki na stanowisku konstruktor/projektant/inspektor nadzoru w innym towarzystwie klasyfikacyjnym,
 • praktyczna znajomość zagadnień mechaniki w konstrukcji i eksploatacji systemów przemysłowych,              
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem.

Oferta ważna do odwołania.
Oferujemy:

 • stabilne warunki wynagrodzenia,
 • pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym,
 • rozwój zawodowy oparty na systemie szkoleń i kształtowania środowiska pracy.

Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji

Tel. (58) 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl


-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.