Extranet

Przejdź do ekstranetu »

6. edycja Dnia Techniki w Zespole Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum

7 marca w Zespole Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum została zorganizowana 6. edycja Dnia Techniki. Jest to cykliczne wydarzenie adresowane przede wszystkim do uczniów szkół średnich. Skupia pracodawców z branży morskiej, technicznej i informatycznej oraz uczelnie wyższe, którzy przybliżając uczestnikom swoją działalność, sugerują obranie określonej ścieżki dalszego kształcenia.

W tegorocznej edycji także Polski Rejestr Statków dyskutował z potencjalnymi, przyszłymi pracownikami o kierunkach ich dalszej edukacji. Firmę reprezentowali Pani Jolanta Dominiak, Pan Sławomir Bałdyga oraz Pan Michał Arciszewski.

Szczególnie dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się prezentacja działalności PRS w zakresie prowadzenia nadzorów przemysłowych. Jak się okazało wielu uczniów identyfikowało PRS wyłącznie z nadzorami okrętowymi.

Zupełną nowością okazała się zatem informacja o innym, kluczowym obszarze naszej działalności. Odzwierciedleniem dużego zainteresowania tematem przedstawionym przez Pana Sławomira Bałdygę - z-cę dyrektora Pionu Nadzorów Przemysłowych, były liczne rozmowy przeprowadzone przy naszym stoisku. Jesteśmy przekonani, że obecni podczas Dnia Techniki uczniowie obiorą właściwe drogi zawodowe, a za kilka lat zasilą szeregi PRS i wzbogacą swoją wiedzą zespół PRS.