Extranet

Przejdź do ekstranetu »

IV Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa za nami

24 stycznia br. w Warszawie odbyło się IV Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, które zorganizowały wspólnie Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni i Targi Warszawskie S.A. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, instytucji wojskowych a także przemysłu stoczniowego oraz przedstawicieli sił zbrojnych państw sojuszniczych i partnerskich z Francji, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Bułgarii, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

Na Forum przedyskutowano kwestie dotyczące stanu i przyszłości polskiej Marynarki Wojennej, konieczności przywrócenia jej potencjału, w tym znaczenia jej modernizacji. Wskazano na potrzebę wykorzystania do tego potencjału nowych technologii. Wiele mówiono także o znaczeniu nadmorskiej infrastruktury krytycznej i potrzebie jej odpowiedniego zabezpieczenia.

Przedstawiciele administracji rządowej podczas wydarzenia podkreślali wagę wzmocnienia obronnego potencjału morskiego i dobrej współpracy sojuszniczej dla utrzymania bezpieczeństwa naszego kraju.

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym od 2016 r. i stanowi kluczowy element dyskusji o przyszłości Marynarki Wojennej RP. PRS pozostaje aktywnym uczestnikiem tej debaty. Na wydarzeniu reprezentował nas Pan kmdr rez. Janusz Dilling, szef Służby Nadzoru Okrętów Wojennych. Uczestniczył w sesji pt. „Marynarka Wojenna RP oraz przemysł wobec nowych wyzwań – nowe technologie, zdolności priorytetowe, potrzeby i możliwości realizacji”. W swoim wystąpieniu Pan Dilling przedstawił sugestie dot. nowoczesnego podejścia do zarządzania okrętami, służącego wydłużeniu ich żywotności przy stosowaniu odpowiednich programów przeglądów i właściwej ich eksploatacji. Wskazał istotę kształcenia kadr delegowanych do zarządzania okrętami wojennymi. Nawiązał też do zmian dotyczących funkcjonowania samej Marynarki Wojennej – jej struktury, udziału polskich marynarzy w różnych grupach roboczych NATO i zmian w zarządzaniu finansami – w tym optymalizacji kosztów przy nowych zamówieniach. Zaznaczył, iż formalne uznanie przez MON przepisów technicznych Polskiego Rejestru Statków pozytywnie wpłynęłoby na bezpieczeństwo i tempo realizacji programu pozyskiwania nowych okrętów dla Marynarki Wojennej. Standardy PRS stanowiły w przeszłości i są obecnie podstawą zatwierdzania dokumentacji i nadzoru nad budową wszystkich okrętów dla MW RP. Prezentacja Pana Janusza Dillinga dostępna jest TUTAJ.

Kolejna edycja Forum już za rok.