Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Laury XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości rozdane!

źródło: NOT Gdańsk

W dniu 07 marca odbyła się Gala XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości. Jak co roku, towarzyszyła jej Konferencja z cyklu „Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza”. Podczas uroczystości Polski Rejest Statków reprezntowali: Pan Jacek Papiński - Dyrekotr Pionu Certyfikacji, Pani Małgorzata Kozłowska - Kierownik Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania, Pani Anna Smutniak - Auditor wiodący, Pan Krzysztof Brokowski - Kierownik Biura Rozwoju Certyfikacji, Pan Artur Szybalski - Regionalny Menadżer ds. Rozwoju Certyfikacji w Regionie Północnym.

Wygłoszone zostały 3 referaty:
  • Modele doskonałości i korzyści z nimi związane - prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska - Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości oraz dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG - Wiceprzewodniczący Kapituły.
  • Rola nagród jakości w rozwoju regionu - mgr Anna Wendt, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska,
  • Polska Jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości - dr. inż. Witold Pokora, Sekretarz Komitetu Polskiej Nagrody Jakości.
Po części konferencyjnej wręczono dyplomy i statuetki przedsiębiorstwom i organizacjom, które spośród uczestniczących w Konkursie, wyróżniły się najwyższymi standardami zarządzania projakościowego.
 
Z każdym rokiem praca Kapituły konkursu staje się coraz trudniejsza, bowiem ubiegające się o nagrodę przedsiębiorstwa i organizacje reprezentują coraz wyższy poziom jakości zarządzania.
 
Kapituła przyznała 8 Laurów i 9 wyróżnień w 5 kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz organizacje publiczne.
 
Przyznano Indywidualną Pomorską Nagrodę Jakości oraz Nagrodę Specjalną im. Eugeniusza Murczkiewicza- założyciela Konkursu.
Dodatkowo wręczono wyróżnienia przyznane przez: Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, Wojewodę Pomorskiego, Starostę Starogardzkiego, Polski Rejestr Statków SA, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego i „Pracodawców Pomorza”,.
Poniżej przedstawiamy laureatów XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.

KATEGORIA MIKROORGANIZACJE

Srebrny Laur Jakości - Pętla Żuławska Sp. z o.o.
Wyróżnienie - LKK Sp. z o.o.

KATEGORIA MAŁE ORGANIZACJE

Złoty Laur Jakości – Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A.
Srebrny Laur Jakości – EL-MARK Sp. z o.o.
Wyróżnienie – Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o.
Wyróżnienie – Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.Rënk
Wyróżnienie – MURKAM Leon Czerwiński Usługi kamieniarsko-Budowlane
 
KATEGORIA ŚREDNIE ORGANIZACJE

Złoty Laur Jakości – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Polipack Sp. j.
Srebrny Laur Jakości – Trec Nutrition Sp. z o.o.
Wyróżnienie – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino”
 
KATEGORIA DUŻE ORGANIZACJE

Złoty Laur Jakości – Lacroix Elektronics Sp. z o.o.

KATEGORIA ORGANIZACJE PUBLICZNE

Złoty Laur Jakości – Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
Srebrny Laur Jakości - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
Wyróżnienie – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Wyróżnienie – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Wyróżnienie – III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Wyróżnienie – III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
 
INDYWIDUALNA POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI IM. PROF. ROMUALDA KOLMANA

Nagrodę otrzymał Pan Tadeusz Skajewski, właściciel firmy Temis & Spawmet
 
POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI IM. EUGENIUSZA MURCZKIEWICZA

Vivadental Sp. z o.o.

NAGRODY DODATKOWE

Wyróżnienie Polskiego Rejestru Statków S.A.
- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Wyróżnienie Wojewody Pomorskiego - Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Kazimierz Ginter
Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie
Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego - COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Wyróżnienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Wyróżnienie Starosty Starogardzkiego - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie
Wyróżnienie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A. RENK
Wyróżnienie „Pracodawców Pomorza” - Renova Sp. z o.o.
Wyróżnienie „Pracodawców Pomorza” - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Creon Sp. z o.o.
Wyróżnienie „Pracodawców Pomorza” - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Wyróżnienie „Pracodawców Pomorza” - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
 
Po wykonaniu wspólnego zdjęcia Finalistów konkursu, nastąpił koncert kompozytora - pianisty Piotra Jana Ulatowskiego.
Galę zakończył poczęstunek.