Extranet

Przejdź do ekstranetu »

umowa z ARiMR na certyfikację ISO/IEC 27001

Pion Certyfikacji właśnie pozyskał ważnego klienta - Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Oferta PRS na certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013 wygrała w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez ARiMR. W poniedziałek 8 kwietnia br. w Warszawie nastąpiło formalne podpisanie umowy. Pion Certyfikacji reprezentował Dyrektor Pionu, Pan Jacek Papiński.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) to instytucja państwowa powołana w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Swoje zadania spełnia poprzez finansowanie ze środków unijnych i krajowych różnego rodzaju inwestycji w rolnictwie, usługach powiązanych i przedsięwzięciach na wsi. Agencja ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 ARiMR, podobnie jak Pion Certyfikacji PRS, obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia swojej działalności. Gratulujemy!