Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Żegnamy kpt. Jana Ludwiga
Zmarł kpt. Jan Ludwig

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 stycznia zmarł kpt Jan Ludwig, wieloletni pracownik Polskiego Rejestru statków, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, żeglarz, wychowawca pokoleń harcerzy.

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie we wtorek 8 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Gdyni przy ul. Górniczej 42. Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.30 na Cmentarzu Katolickim w Sopocie.

Jan Ludwig urodził się 15 października 1945 r. w Płocku. Od 1946 r. mieszkał z rodziną w Gdyni. W 1963 r. rozpoczął studia na Wydziale Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Po roku przerwał studia i podjął pracę w Gdyńskiej Stoczni Remontowej.

W 1956 r. wstąpił do ZHP, gdzie wkrótce zaczął uprawiać żeglarstwo morskie. W 1972 r. uzyskał stopień jachtowego kapitana żeglugi wielkiej oraz instruktora żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego. Dużym jego sukcesem był rejs harcerskim jachtem „Alf” z Gdańska do Odessy w 1973 r. przez Morze Śródziemne i Czarne. W 1974 r. otrzymał Krzyż Za Zasługi dla ZHP. Za swoją wieloletnią pracę wychowawczą i żeglarską kpt. Jan Ludwig został odznaczony Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP w 2015 roku i Medalem Za Zasługi w Wychowaniu Wodnym ZHP im. Generała Mariusza Zaruskiego w 2018 roku.

W 1965 r. rozpoczął studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, które ukończył w 1972 r. ze specjalnością maszyny i siłownie okrętowe. W tym samym roku rozpoczął pracę w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni na stanowisku konstruktora.

W 1975 r. został oddelegowany przez stocznię do pracy na statku szkolnym ZHP „Zawisza Czarny II”, którego budowy inicjatorem był jego ojciec Stanisław, przedwojenny współpracownik gen. Mariusza Zaruskiego oraz członek załogi pierwszego „Zawiszy Czarnego”. Jan Ludwig pływał na powojennym „Zawiszy Czarnym” od samego początku, od 1961 r. pełniąc kolejno funkcje oficera wachtowego, starszego oficera i kapitana. W okresie marzec 1989 – kwiecień 1990 zorganizował i poprowadził etapowy rejs dookoła świata, nietypową trasą, przez Nachodkę, Japonię i północny Pacyfik. W wyprawie wzięło udział 161 harcerzy, 15 osób załogi stałej i 38 gości. Podczas podróży jacht odwiedził 44 porty w 27 krajach, pokonując 34 170 mil morskich. Kpt. Ludwig, jako dowódca załogi żaglowca, otrzymał za rok w 1990 żeglarską nagrodę: Rejs Roku i Srebrny Sekstant. Kpt. Jan Ludwig może się poszczycić najdłuższym 36-letnim stażem na „Zawiszy Czarnym”.

W maju 1979 r. rozpoczął swą pracę zawodową w PRS, w nowo utworzonej sekcji ds. nadzoru jachtów (od 1981 r. Dział Jachtów), której kierownikiem do 1990 r. był Zbigniew Milewski. Był jednym z kilku inspektorów, którzy zasilili ten zespół, w tym czasie gdy administracja polska wprowadziła nakaz posiadania przez polskie jachty dokumentu klasyfikacyjnego.  Pracował w nim m.in. przy opracowywaniu przepisów klasyfikacji jachtów.

W początkach lat 80. XX w. Jan Ludwig, związany z ruchem oazowym ks. Blachnickiego, wspierał ideę budowy „żaglowca dla papieża”. Akcja upadla na skutek wprowadzenia stanu wojennego.

Od 1984 r. był rzeczoznawcą, a następnie starszym rzeczoznawcą. W kwietniu 1988 r. został kierownikiem Inspektoratu Jachtów (do 1997 r.), następnie Inspektoratu Jachtów i Łodzi (do czerwca 2009 r.). Do osiągnieć inspektoratu należało przeprowadzenie w latach 1996-98, w ramach projektu celowego Komitetu Badań Naukowych, prac badawczo-rozwojowych dotyczących bezpieczeństwa statecznościowego statków żaglowych i w efekcie opracowanie programu komputerowego SVPP (Stability and Velocity Prediction Program), prognozującego ruchy statku żaglowego pod wpływem sił generowanych na żaglach w założonych warunkach eksploatacyjnych.

Jako Szef Służby Statków Śródlądowych Łodzi i Jachtów, którym był w latach 2000-2003, przygotowywał propozycje dotyczące wdrażania unijnych standardów bezpieczeństwa, m.in. Dyrektywy 95/24/EC dotyczącej jednostek rekreacyjnych, do prawa polskiego. Uczestniczył także w pracach Komitetu Transportu Śródlądowego, działającego w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, pracującego nad harmonizacją wymagań technicznych z nowymi Przepisami Reńskimi 1995 r.  W 2004 r. kierował pracami związanymi z uzyskaniem przez PRS statusu jednostki notyfikowanej do dyrektywy unijnej dotyczącej rekreacyjnych jednostek pływających.

W latach 90 XX w. organizował integracyjne rejsy na „Zawiszy Czarnym” dla wszystkich pracowników PRS. W 1995 r. w 12-dniowym rejsie na trasie Kopenhaga-Lubeka wyspa Christiansø uczestniczyły 32 osoby. Następny, 15-dniowy rejs po Morzu Śródziemnym, odbył się w ramach obchodów 60-lecia PRS. Wzięło w nim udział 33 pracowników PRS.

Od lipca 2009 do 31 maja 2014 pracował w charakterze Głównego Inspektora w Inspektoracie Jachtów i Łodzi. W tym okresie PRS nadzorował m.in. odbudowę jachtu „Generał Zaruski”, zniszczonego w latach 90 XX w. na skutek działalności komercyjnej. Jednostkę uratowały Fundacja „Polskie Żagle” im. gen. Mariusza Zaruskiego oraz Miasto Gdańsk. Inspektorat Jachtów i Łodzi nadzorował odbudowę tego jachtu. 30 października 2012 r., po niemal 4 latach odbudowy, w Gdańsku na Motławie odbyła się uroczystość podniesienia bandery na jednostce. Podczas uroczystości Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla polskiego żeglarstwa, wśród nich Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Jan Ludwig. „Generał Zaruski” stał się flagową jednostką miasta Gdańska.

Kpt. Ludwig był postacią znaną w środowisku żeglarskim, wspierał pracę Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Był człowiekiem - instytucją w środowisku harcerzy.

Kpt. Jan Ludwig wspominany będzie przez pracowników Polskiego Rejestru Statków jako osoba wymagająca, ale niezwykle uczciwie podchodząca do swoich obowiązków. Był dla swoich pracowników wzorem wyrozumiałego i kompetentnego szefa, także człowieka ciepłego, gotowego w każdej chwili do pomocy i wsparcia swoich kolegów.

Cześć Jego pamięci!