Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Skoncentrowane kampanie inspekcyjne w rejonach objętych Tokyo MoU, Paris MoU oraz Black Sea MoU

1 września 2010 w rejonach objętych wymienionymi porozumieniami rozpoczną się skoncentrowane kampanie inspekcyjne. Będą one trwać trzy miesiące, czyli do końca listopada br.

Kampania w rejonie objętym Tokyo MoU dotyczyć będzie przewozu substancji szkodliwych (polutantów) w formie zapakowanej, zgodnie z Załącznikiem III do Konwencji MARPOL, rozdziałem VII Konwencji SOLAS oraz Kodeksem IMDG. Podczas trwania kampanii organa PSC sprawdzać będą pod ww. kątem tyle statków, ile to będzie praktycznie możliwe, w połączeniu z rutynowymi inspekcjami PSC.

Oficerowie PSC będą sprawdzać czy statki mają odpowiednie dokumenty zgodności (DOC), uprawniające je do przewożenia szkodliwych substancji (polutantów), czy posiadają odpowiednie dokumenty związane z przewożonym aktualnie ładunkiem szkodliwym, czy są wdrożone odpowiednie procedury awaryjne na wypadek incydentu związanego z przewożonym ładunkiem szkodliwym i czy załoga jest świadoma zagrożenia. Dodatkowo oficer PSC sprawdzać będzie czy ładunek jest odpowiednio umieszczony, zamocowany i oznakowany. W razie znalezienia niezgodności działania podjęte przez PSC mogą polegać na poinstruowaniu kapitana, odnotowaniu niezgodności w raporcie, bądź zatrzymaniu statku do czasu usunięcia niezgodności.

Listę kontrolną przygotowaną przez Tokyo MoU można znaleźć tutaj.

Na statkach będących w rejonie objętym Paris MoU oraz Black Sea MoU skoncentrowana kampania inspekcyjna dotyczyć będzie stateczności awaryjnej zbiornikowców. Inspekcje w ramach kampanii przeprowadzane będą w trakcie rutynowych inspekcji Port State Control i podczas każdej wizyty PSC na statku.

W przypadku znalezienia niezgodności czynności podjęte przez organ PSC mogą być różne – od odnotowania niezgodności w raporcie, do zatrzymania statku do czasu usunięcia niezgodności. Jednocześnie znalezienie niezgodności wiąże się z rozszerzeniem zakresu inspekcji przez oficera PSC o dogłębne badanie stateczności awaryjnej statku.

Listę kontrolną przygotowaną przez Paris MoU można znaleźć tutaj.