Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Upoważnienie PRS S.A. do wykonywania czynności inspekcyjnych i pomiarowych na statkach śródlądowych

Informujemy armatorów statków śródlądowych oraz inne zainteresowane osoby, że Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy udzielili Polskiemu Rejestrowi Statków S.A. (odpowiednio dnia 15.07.2010 r. i 26.07.2010 r.) upoważnienia do wykonywania wszystkich czynności inspekcyjnych statków oraz wszystkich czynności z zakresu pomiaru statku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami,  tj.

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej.