Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Wejście w życie Międzynarodowego morskiego kodeksu stałych ładunków masowych

W dniu 1 stycznia 2011 wchodzi w życie Międzynarodowy morski kodeks stałych ładunków masowych (IMSBC), przyjęty rezolucją IMO MSC.268(85) i wprowadzony jako obowiązujący rezolucją IMO MSC.269(85). Kodeks ten zastępuje Kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych (Kodeks BC). Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowego kodeksu, należy zlecić do Centrali PRS / Placówki PRS wystawienie nowych Świadectw zgodności. W niektórych przypadkach będzie wymagany przegląd na statku.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowego kodeksu, Świadectwa zgodności z wymaganiami tego kodeksu będą wystawiane na następujących zasadach:

  • dla ładunków innych niż wymienione w Aneksie, nowe Świadectwa będą wystawiane przez Placówki PRS lub Centralę PRS na zlecenie Armatora na podstawie dotychczasowego ważnego Świadectwa oraz sprawozdania inspektorskiego na form. 363a,

  • dla ładunków wymienionych w Aneksie, nowe Świadectwa będą wystawiane przez Centralę PRS na zlecenie Armatora, na podstawie dotychczasowego ważnego Świadectwa oraz sprawozdania inspektorskiego na form. 363a, o ile z tego sprawozdania będzie wynikać, że nowe wymagania zawarte w Aneksie są spełnione. W pozostałych przypadkach, nowe Świadectwo zgodności będzie mogło być wydane przez Placówki PRS po przeglądzie wykonanym z wynikiem pozytywnym w zakresie określonym w Aneksie. Sprawozdanie inspektorskie powinno być wykonane na form. 363a i na form. IMSBC-Coal,

  • podczas przeglądów okresowych dla odnowienia/potwierdzenia Świadectwa powinny być wystawione sprawozdania inspektorskie na form. 363a i na form. IMSBC-Coal.

Zał.: Aneks (Table 1, Table 2).