Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Wizyta Prezesa PRS w Pireusie

W Pireusie, na pokładzie „Daru Młodzieży”, z okazji narodowego święta Konstytucji 3 Maja odbyło się spotkanie, połączone z obchodami Dnia Polskich Sił Zbrojnych. W spotkaniu tym uczestniczyli dyplomaci, przedstawiciele rządu greckiego, z Panią Luką Katzeli – Ministrem Gospodarki, Konkurencyjności i Żeglugi, a także Sekretarz Generalny IMO – pan Efthimios Mitropoulos oraz armatorzy i przedstawiciele greckiego przemysłu morskiego.

Prezes Zarządu Polskiego Rejestru Statków Jan Jankowski w swoim okolicznościowym wystąpieniu mówił o więzach od lat łączących grecką i polską gospodarkę morską. Wspomniał o wkładzie, jaki polscy inżynierowie, projektanci, budowniczowie okrętów, inspektorzy i marynarze wnieśli w rozwój greckiej floty handlowej.

Cały czas istnieją obszary, w których Grecja i Polska chcą ze sobą współpracować. Jednym z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi. W IMO trwają prace nad wniesionym przez Grecję kilka lat temu dokumentem, dotyczącym bezpieczeństwa wytrzymałościowego statków, Dokument postuluje przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wytrzymałościowe statków z towarzystw klasyfikacyjnych na administracje flagi, a w efekcie przypisanie administracjom bezpieczeństwa statków całościowo. Polska popiera powyższą ideę i wnosi wkład w rozwój odpowiednich standardów.

W osobistej części wystąpienia Prezes Jankowski stwierdził, że pomimo różnic pomiędzy Polską a Grecją, np. klimatu czy też architektury, ludzie w naszych krajach są bardzo podobni i odnoszą się do tego samego systemu wartości.

 

   
Dar Młodzieży   Prezes J.Jankowski i Prodziekan AM H.Śniegocki    od lewej: A.Roubinis-PRS, E.Logothetis-Karlog Shipping, J.Jankowski-PRS, D.Rudziński-PRS
         
   
 M.Kyriakou-Athenian Tankers   Ambasador RP w Atenach M.Klinger wita Minister L.Katzeli   Minister L.Katzeli i Prezes PRS J.Jankowski
         
   
od lewej: Sekretarz Generalny IMO E. Mitropoulos, Ambasador RP w Atenach M.Klinger z małżonką   od lewej: Prezez PRS, Sekretarz Generalny IMO i Admirał George Roidis   Wystąpienie Rektora Akademii Morskiej R.Cwilewicza
         
   
 Wystąpienie Prezesa PRS    Stawianie żagli    Uczestnicy spotkania