Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Wyróżnienia PRS za dbałość o czystość mórz i bezpieczną żeglugę

Dążąc do zacieśnienia współpracy z polskimi armatorami, Polski Rejestr Statków zainicjował w grudniu 2008 roku rozszerzone spotkania ze środowiskiem żeglugowym. Spotkania te mają stanowić również okazję do wręczenia honorowego wyróżnienia Neptuna temu spośród współpracujących z PRS polskiemu armatorowi, który wykazuje szczególną dbałość o stan techniczny posiadanej floty, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczaniem. Pierwszym laureatem nagrody Neptuna była Polska Żegluga Morska.

W tym roku Polski Rejestr Statków postanowił wyróżnić dwóch armatorów – jednego z grupy współpracujących z nim od dziesięcioleci i jednego spośród tych, którzy współpracę z PRS podjęli stosunkowo niedawno. Wyróżnienie Neptuna przyznane zostało Chińsko-Polskiemu Towarzystwu Okrętowemu S.A.CHIPOLBROK oraz spółce Pol-Euro Linie Żeglugowe.

Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe CHIPOLBROK PRS uhonorował za wieloletnie utrzymywanie jego floty na wysokim poziomie technicznym. Wyróżnienie Neptuna za dbałość o czystość mórz i bezpieczną żeglugę z rąk Prezesa Zarządu PRS dr. Jana Jankowskiego odebrał Pan Andrzej Karnabal, Dyrektor Naczelny CHIPOLBROK-u.

Przykładem dobrej współpracy pomiędzy CHIPOLBROK-iem a PRS może być postępowanie po awarii statku CHIPOLBROK-u, jaka miała miejsce w drugiej połowie 2008 roku. Statek w trakcie podejścia do jednego z portów Afryki Zachodniej doznał uszkodzenia kadłuba w wyniku kontaktu z dnem. Kadłub uległ rozszczelnieniu. Powstała w tej sprawie swoista gorąca linia pomiędzy działem technicznym CHIPOLBROK-u w Gdyni, Centralą PRS w Gdańsku, administracją morską na Malcie i znajdującym się w Afryce Zachodniej statkiem, na którym przebywał inspektor PRS. Niezwłocznie po zapoznaniu się z rozmiarem uszkodzeń Inspektorat Kadłubowy PRS dokonał obliczeń wytrzymałości i zalecił wykonanie tymczasowych wzmocnień konstrukcji kadłuba w uszkodzonym rejonie. Ponadto wskazany został najkorzystniejszy sposób zabalastowania statku na liczącą 2000 mil morskich podróż z Afryki Zachodniej do portu w Europie, gdzie wykonana miała być naprawa. Działania podjęte przez armatora we współpracy z PRS i administracją flagi doprowadziły do bezpiecznego przejścia statku do portu, w którym został wyremontowany. Odbyło się to bez szkody dla załogi, ładunku i środowiska morskiego. Takie awaryjne sytuacje stanowią szczególny sprawdzian umiejętności i możliwości działania współpracujących ze sobą instytucji.

Drugi z tegorocznych laureatów nagrody Neptuna za dbałość o czystość mórz i bezpieczną żeglugę – spółka Pol-Euro Linie Żeglugowe została wyróżniona za zademonstrowaną determinację w dążeniu do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa należących do niej statków. Statuetkę Neptuna, będącą symbolem wyróżnienia, z rąk Prezesa Zarządu PRS dr. Jana Jankowskiego odebrali Prezes i Wiceprezes Zarządu spółki Pol-Euro Linie Żeglugowe – Pani Anna Połomska i Pan Jędrzej Czajkowski.

Na początku 2009 roku Zarząd spółki Pol-Euro zdecydował o przeniesieniu do klasy PRS jednego ze swoich statków - m/v SAFMARINE PALANCA. Statek został poddany gruntownemu remontowi w stoczni REMONTOWA S.A. i przeszedł przegląd dla odnowienia klasy zakończony w marcu 2009 roku. Od tego czasu statek czterokrotnie przeszedł pozytywnie kontrole inspektorów PSC w portach europejskich. W trakcie ostatniej inspekcji PSC we Francji w grudniu 2009 r. nie stwierdzono ani jednej niezgodności.

Warto również wspomnieć o zaangażowaniu Pol-Euro w projekt dokończenia budowy kontenerowca, realizowany przez Szczecińską Stocznię Remontową GRYFIA na zlecenie powołanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu spółki celowej ARANDA. Współpraca w nadzorze nad budową pomiędzy PRS i armatorem jest, w opinii PRS, wzorowa i zapewnia wysoką jakość techniczną powstającego statku oraz jego bezpieczeństwo.

 

   
 Prezes Zarządu PRS - J.Jankowski   Od lewej: A.Karnabal - Dyrektor Naczelny Chipolbrok, A.Połomska i J.Czajowski- Prezes i Wiceprezes Zarządu spółki Pol-Euro   Od lewej: P.Szynkaruk - Dyrektor naczelny PŻM (pierwszy laureat nagrody) oraz A.Karnabal, J.Jankowski, A.Połomska i J. Czajkowski