Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Zawieszenie certyfikatu MED

Z dniem 11 lutego 2010 r. została zawieszona ważność Świadectwa badania typu WE (Moduł B) Nr TE/MED/01/2006 wystawionego przez Polski Rejestr Statków S.A., jako jednostkę notyfikowaną dla dyrektywy 96/98/WE (MED), na lampki pozycyjne do kombinezonów ratunkowych typu „AQL-1”; certyfikat był wystawiony dla wnioskodawcy Aquata Euras GmbH, Berlin i producenta Euro Asia Manufacturing Company Ltd., Tajlandia.

Przyczyny zawieszenia certyfikatu:

  • zmiana oznaczenia przez producenta typu lampek z „AQL-1” na „AQ1”, nieuzgodniona z PRS;
  • dostarczenie na rynek Unii Europejskiej partii lampek, dla których nie został przeprowadzony nadzór nad produkcją przez jednostkę notyfikowaną (według modułu D, E lub F), z umieszczonym znakiem zgodności i numerem identyfikacyjnym PRS – 1463.