Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A.

Organizację PRS S.A. określa ustawa o Polskim Rejestrze Statków.

Polski Rejestr Statków S.A. jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Gdańsku. W jego skład wchodzi Centrala i komórki terenowe. Komórkami Centrali są: służby, inspektoraty, biura, działy, sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy. Komórkami terenowymi są: placówki, agencje.

W działalności Polskiego Rejestru Statków S.A. wyodrębnia się następujące obszary: okrętowy - obejmujący nadzór i klasyfikację statków oraz innych obiektów pływających; pozaokrętowy - obejmujący certyfikację systemów jakości i nadzory przemysłowe.

Organizację firmy opisuje Regulamin organizacyjny Polskiego Rejestru Statków S.A., styczeń 2014 ze zmianami.


Podmiot udostępniający: Polski Rejestr Statków S.A.
Odpowiedzialny za treść: Roma Romańska-Bagińska
Wprowadził informację: Roma Romańska-Bagińska 
Data powstania informacji: 2003-07-19
Data udostępnienia informacji: 2003-07-19
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-22