Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Statystyka

W przygotowaniu

Rejestr Aktualizacji

 Strona [ Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A. ] (99)

Data Wersja Rodzaj zmiany redaktor
2006-07-27 3, 12:11:19..12:11:19: Aktualizacja- treść r.romanska
2005-11-16 2, 11:24:53..11:24:53: Aktualizacja- treść r.romanska

Strona [ Organy Spółki PRS S.A. oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje ] (100)

Data Wersja Rodzaj zmiany redaktor
2008-09-30 2, 11:17:11..11:17:11: Aktualizacja- treść r.romanska
2008-03-14 2, 13:35:13..13:35:13: Aktualizacja- treść r.romanska
2007-06-29 3,2,2, 08:40:53..08:57:10: Aktualizacja- treść r.romanska
2006-07-27 2, 12:26:15..12:26:15: Aktualizacja- treść r.romanska

Strona [ Przedmiot Działalności ] (101)

Data Wersja Rodzaj zmiany redaktor
2006-07-27 13,14, 12:29:09..12:30:22: Aktualizacja- treść r.romanska
2005-11-16 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 11:31:04..11:52:12: Aktualizacja- treść r.romanska

Strona [ Status prawny PRS S.A. ] (102)

Data Wersja Rodzaj zmiany redaktor
2008-09-30 4, 11:18:51..11:18:51: Aktualizacja- treść r.romanska
2006-07-27 2,3, 12:34:43..12:41:04: Aktualizacja- treść r.romanska

Strona [ Struktura własnościowa PRS S.A. ] (103)

Data Wersja Rodzaj zmiany redaktor
2005-11-16 2,3, 11:26:27..11:27:31: Aktualizacja r.romanska

Strona [ Statystyka ] (207)

Data Wersja Rodzaj zmiany redaktor
2003-12-02 2,3, 16:45:24..16:46:02: Aktualizacja- treść admin