Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Zakres certyfikacji i akredytacji PRS

Zakres certyfikacji

Działalność Polskiego Rejestru Statków S.A. jest certyfikowana na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania, w następujących obszarach:

a) tworzenie i nowelizacja przepisów budowy i klasyfikacji obiektów pływających, obiektów przemysłowych, a także wytycznych do nadzoru konwencyjnego i administracyjnego wynikającego z upoważnień udzielonych PRS przez rządy;

b) prowadzenie nadzorów na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i budowy i/lub konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych w odniesieniu do: obiektów pływających, w tym okrętów wojennych; obiektów o przeznaczeniu specjalnym dla bezpieczeństwa i obronności państwa; konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji przemysłowych oraz obiektów lądowych; budowy i remontu kontenerów; produkcji materiałów i wyrobów; uznawania wyrobów, wytwórni i firm serwisowych;

c) prowadzenie ekspertyz technicznych i doradztwa technicznego.

Ponadto, działalność PRS S.A. jest certyfikowana na zgodność z Wymaganiami systemu zarządzania jakością IACS (IQMSR) w zakresie:

Klasyfikacja statków i mobilnych instalacji morskich w odniesieniu zarówno do nowych budów, jak i statków w eksploatacji. Prace konwencyjne przeprowadzane z upoważnienia Administracji morskich.

Działalność PRS S.A. objęta jest również certyfikacją na zgodność z wymaganiami publikacji NATO – AQAP 2110:2016 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w następujących procesach operacyjnych: prowadzenie nadzorów na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i budowy i/lub konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych w odniesieniu do: obiektów pływających o przeznaczeniu specjalnym dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz infrastruktury i offshore.

Działalność PRS S.A. w obszarze organizacji i wykonywania prac podwodnych certyfikowana jest na zgodność z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania.

 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                             
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                     
                                                                                                     
                                         a                

             
                               
                                                                                                     
                                                                                                     


Zakres akredytacji

PRS S.A. jest również jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w obszarze certyfikacji systemów zarządzania oraz w obszarze certyfikacji wyrobów.