Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Ankieta stałego klienta

Ankieta stałego klienta

W trosce o zapewnienie właściwej jakości naszych usług pragniemy poznać Państwa opinię dotyczącą podjętej współpracy. Zapewniamy, że dokonana przez Państwa ocena zostanie wykorzystana do podjęcia działań mających na celu spełnienie oczekiwań Naszych klientów.

Będziemy wdzięczni za poświęcenie czasu na wypełnienie naszej ankiety pozwalającej poznać Państwa opinię.Nazwa firmy     
Przedmiot usługi
Przyczyna wyboru PRS jako wykonawcy usługi:    reklama      internet     targi/konferencje     korzystna cena
kompetencje     znajomość marki i pozytywny wizerunek     wymagania prawne     polecenie przez znajomych      inne
L.p. Czynnik podlegający ocenie Ocena klienta w skali 1 - 5
( 1 - źle, ... 3 - przeciętnie, ... 5 - bardzo dobrze)
1 Zgodność wykonania usługi z założeniami i oczekiwaniami   1   2   3   4   5
2 Terminowość usługi wykonywanej przez PRS S.A.   1   2   3   4   5
3 Poziom ceny za usługę   1   2   3   4   5
4 Komunikacja pomiędzy PRS S.A. a Państwa firmą   1   2   3   4   5
5 Kompetencje pracowników PRS S.A. wykonujących usługę   1   2   3   4   5
6 Sposób rozwiązywania przez PRS S.A. problemów pojawiających się w trakcie realizacji usługi   1   2   3   4   5
7. Czy poleciliby Państwo PRS jako wykonawcę usługi innym firmom? NIE     TAK
8. W jakich rejonach i jak często Państwa firma uprawia żeglugę?:
9. Czy Państwo przewidują/ planują ewentualnie zmiany w tym zakresie? NIE     TAK
10. W jakich rejonach w przyszłości zamierzają Państwo uprawiać żeglugę?:
11. W jakich krajach powinny powstać nasze Przedstawicielstwa/ Placówki, aby można szybko i skutecznie skorzystać z usług PRS S.A.??
Inne uwagi dotyczące naszej działalności:
12. Co PRS powinien zmienić, by lepiej zaspokajać Państwa potrzeby?
Inne uwagi dotyczące naszej działalności:
Polski Rejestr Statków S.A. zobowiązuje się: traktować uzyskane od Państwa informacje jako poufne, a podane dane osobowe przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 28.06.2016 r. z późn. zm.). Polski Rejestr Statków S.A. posłuży się Państwa oceną jedynie w celu podniesienia poziomu swoich usług.