Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Organizacja Ośrodka

Organizacja Ośrodka ds. IMO

Merytoryczną działalność Ośrodek prowadzi poprzez Sekcje specjalistyczne, stanowiące odpowiedniki organów IMO. Zadaniem Sekcji jest analizowanie spraw rozpatrywanych na sesjach organów IMO oraz przygotowanie merytorycznego stanowiska strony polskiej i wniosków wynikających z podjętych przez IMO uchwał. W skład specjalistycznych sekcji Ośrodka wchodzą osoby wyznaczone imiennie przez kierowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw gospodarki morskiej jako ich pełnomocnicy.

Przewodniczący sekcji jest wybierany głosami delegatów do Sekcji, a Sekretarzem jest wyznaczony pracownik Ośrodka. Obecnie w Ośrodku działają następujące Sekcje:

 • Bezpieczeństwa na Morzu (MSC)
  • Przewodniczący - adw. Aleksandra Lubowska (PRS S.A.)
  • Sekretarz - mgr Hanna Słąba
 • Prawna (LEG)
  • Przewodniczący - mgr Karolina Sypion-Babś (PRS S.A.)
  • Sekretarz - adw. Aleksandra Lubowska
 • Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)
  • Przewodniczący - mgr inż. Krzysztof Kołwzan (PRS S.A.)
  • Sekretarz - mgr Karolina Sypion-Babś
 • Zapobiegania i Reagowania na Zanieczyszczenia (PPR)
  • Przewodniczący – mgr Wojciech Wąsowski (UM w Gdyni)
  • Sekretarz - mgr Karolina Sypion-Babś
 • Przewozu Ładunków i Kontenerów (CCC)
  • Przewodniczący – dr hab. prof. nadzw. Marzenna Popek (Uniwersytet Morski w Gdyni)
  • Sekretarz – adw. Aleksandra Lubowska

 • Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR)
  • Przewodniczący (sprawy NAV) – kpt. ż. w. prof. Ryszard Wawruch (Uniwersytet Morski w Gdyni)
  • Wiceprzewodniczący (sprawy COMSAR) - dr inż. Karol Korcz (Uniwersytet Morski w Gdyni)
  • Sekretarz – adw. Aleksandra Lubowska
 • Projektowania i Konstrukcji Statków (SDC)
  • Przewodniczący – dr inż. Zbigniew Szozda (AM w Szczecinie)
  • Sekretarz – mgr Hanna Słąba
 • Statkowych Systemów i Wyposażenia (SSE)
  • Przewodniczący – kpt. ż. w. Przemysław Lenard (Urząd Morski w Szczecinie)
  • Wiceprzewodniczący - inż. Michał Baran-Barański (FIRE DAM sp. z o.o.)
  • Sekretarz – mgr Hanna Słąba
 • Czynnika Ludzkiego, Szkolenia i Obowiązków Wachtowych (HTW)
  • Przewodniczący – prof. dr kpt. ż. w. Henryk Śniegocki (Uniwersytet Morski w Gdyni)
  • Sekretarz – adw. Aleksandra Lubowska
 • Implementacji Instrumentów IMO (III)
  • Sekretarz – adw. Aleksandra Lubowska

Kontakt:

Ośrodek ds. IMO
al. gen. J. Hallera 126
80-416 Gdańsk
fax: 58 346 03 92
email: imo@prs.pl

 • tel. 58 75 11 129 – Aleksandra Lubowska – Kierownik Ośrodka ds. IMO - sprawy CCC, NCSR, HTW, III;
 • tel. 58 75 11 389 – Karolina Sypion-Babś – sprawy LEG, MEPC, PPR, archiwum;
 • tel. 58 75 11 390 – Hanna Słąba – sprawy MSC, SDC, SSE, biblioteka;