Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Publikacje i dokumenty IMO

Ośrodek ds. IMO przekazuje organom administracji i zainteresowanym instytucjom gospodarki morskiej wersje elektroniczne podstawowych materiałów IMO zawierające uchwalone w ostatnim okresie postanowienia (tzw. dokumenty końcowe).

Spis tych postanowień wraz ze streszczeniem sporządzany jest przez Ośrodek cyklicznie co pół roku (patrz: zestawienia półroczne postanowień IMO).

Dodatkowe kopie dokumentów można zamawiać odpłatnie w Inspektoracie Przepisów i Wydanictw PRS.

Inspektorat Przepisów i Wydawnictw PRS:
tel.: 58 75 11 150
fax: 58 346 03 92
email: wydawnictwa@prs.pl.

Inspektorat Przepisów i Wydawnictw PRS prowadzi sprzedaż polskich tłumaczeń najważniejszych publikacji IMO – spis dostępnych publikacji znajduje sie w zakładce Przepisy i Wydawnictwa PRS.

Angielskie wydania publikacji IMO można zamawiać w Dziale wydawniczym IMO:

tel. +44 (0)20 7735 76 11
fax: +44 (0)20 7587 32 41
email: sales@imo.org.

Kolportaż w Polsce prowadzą:

Gdynia: firma SMART
tel. 58 661 17 52
fax: 58 660 46 82
email: smart@smart.gda.pl

Szczecin: firma AQUARIUS
tel. 91 462 43 90
fax: 91 462 42 37
email: aquarius@aquariusmarine.com.pl