Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja EN 15224 - usługi sektora ochrony zdrowiaKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.pl


EN 15224 jest międzynarodowym, resortowym standardem systemu zarządzania jakością w branży medycznej.

Ma on zastosowanie we wszystkich organizacjach medycznych: badawczych, kształceniowych oraz tych, które realizują procesy kliniczne bezpośrednio związane z pacjentem, czyli laboratoriach, pracowniach diagnostycznych, klinikach, szpitalach, ambulatoriach, specjalistycznych i podstawowej opiece zdrowotnej. Wymagania tego standardu opierają się na wymaganiach ISO 9001 - System zarządzania jakością. 

Norma 15224 bazuje na zasadach wynikających z teorii zarzadzania, kontroli zarządczej oraz w dużej mierze na standardach akredytacyjnych. Zarządzanie ryzykiem klinicznym jest podstawowym składnikiem systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia. 

Ryzyko kliniczne w znaczeniu tej normy to każde ryzyko, które może wpływać na bezpieczeństwo pacjenta i jest to zarówno ryzyko związane z procedurami medycznymi, jak i decyzjami biznesowymi, czy ryzyko środowiska pracy. Stała analiza ryzyka każdego aspektu działalności przedsiębiorstw medycznych, pozwala zapewnić bezpieczeństwo kliniczne pacjentom poprzez działania zapobiegające powstawaniu ryzyka związanego z usługą medyczną.

Podstawowe informacje

Norma 15224 pomaga stworzyć organizacjom odpowiednie warunki do opieki medycznej, działalności naukowo-badawczej, kształceniowej, jak również dla ochrony informacji, szczególnie danych wrażliwych dotyczących pacjenta, chronionych prawami pacjenta, przepisami o ochronie danych osobowych. Jest to standard uwzględniający specyfikę tej trudnej branży, której zadaniem jest ochrona zdrowia i życia człowieka. Analiza ryzyka procesów klinicznych i stosowanie planu postępowania z tym ryzykiem, zapewnia bezpieczeństwo fizyczne i medyczne wszystkim uczestnikom procesów występujących w jednostkach ochrony zdrowia.

Korzyści z certyfikacji

Skuteczny system zarządzania jakością w branży medycznej:

   zapewnia, że przedsiębiorstwo medyczne posiada strategię rozwoju, analizuje ryzyko funkcjonowania, decyzje opiera o     informacje z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, racjonalnie gospodaruje posiadanymi zasobami,

   demonstruje wiarygodność i zaufanie do organizacji jako instytucji, która dba o bezpieczeństwo finansowe dzięki analizie ryzyka procesów biznesowych oraz stosowaniu odpowiednich do tych ryzyk zabezpieczeń,

   zapewnia komfort pacjentom, pracownikom, partnerom biznesowym i innym zainteresowanym stronom przez budowanie świadomości, że systemy przetwarzania informacji wrażliwych są bezpieczne,

   wskazuje, że organizacja funkcjonuje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w ochronie zdrowia,

   informuje, że zidentyfikowane procesy kliniczne są nadzorowane dzięki ocenie ryzyka, która  jest punktem wyjściowym do skutecznego zarządzania jakością, doskonalenia organizacji oraz bezpieczeństwa procesu diagnostyczno-leczniczego pacjentów,

   wskazuje, że organizacja posiada świadomych, pewnych swoich decyzji i kompetentnych menadżerów.


Dlaczego PRS?

   Certyfikat PRS S.A. jest rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie.

   Z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustannym rozwojem.

   Gwarantujemy najwyższą jakość usług, wysoką wydajność pracy oraz krótkie terminy realizacji.

   Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi auditorami i specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem.

   Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu oraz dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.

 

 

Znaki certyfikacji do pobrania.

Prosimy o stosowanie znaków zgodnie z Zasadami stosowania znaków certyfikacji.