Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja FSSC 22000 - bezpieczeństwo żywnościKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.pl


FSSC 22000Zapewnienie bezpiecznej żywności jest jednym z kluczowych warunków ochrony życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Stąd zachowanie odpowiednich warunków higienicznych i prowadzenie odpowiednich działań na wszystkich etapach produkcji oraz w całym łańcuchu obrotu żywnością to wyzwanie dla firm związanych z produkcją i sprzedażą żywnością.

Jednym z najlepszych narzędzi wspierających zapewnienie bezpieczeństwa produktów żywnościowych jest certyfikacja systemu bezpieczeństwa żywności wg FSSC 22000. Certyfikację opracowała niezależna organizacja typu non profit - Foundation for Food Safety System Certification (Fundacja dla Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności ).


Podstawowe informacje o programie FSSC 22000

FSSC 22000 to niezależny, transparenty i kompleksowy schemat certyfikacji bezpieczeństwa żywności o szerokim międzynarodowym uznaniu. Pozwala na objęcie jedną certyfikacją całego łańcucha dostaw, dzięki czemu jest najwygodniejszym i najbardziej dostępnym systemem certyfikacji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Program   certyfikacji   FSSC  22000   zbudowany   jest   na  wymaganiach   normy   ISO  22000,
ISO/TS 22003, na specyfikacjach technicznych dla poszczególnych sektorowych programów wstępnych (PRP), takich jak:
ISO/TS 22002-1:2009 – Produkcja żywności
ISO/TS 22002-2:2013 – Catering
ISO/TS 22002-3:2011 – Produkcja rolna
ISO/TS 22002-4:2013 – Produkcja opakowań
ISO/TS 22002-6:2016 – Produkcja pasz
NEN NTA 8059:2016 – Magazynowanie i logistyka
oraz na wymaganiach dodatkowych, jak obrona żywności, przeciwdziałanie zafałszowaniom żywności, zasady postepowania z alergenami.

FSSC 22000 umożliwia organizacjom wykorzystanie standardu do spełnienia wymagań globalnych sieci handlowych czy wiodących firm spożywczych w ramach jednego, uznanego międzynarodowo systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw żywności. Wyróżnia go przydatność dla sprzedawców detalicznych, ponieważ program łączy podejście systemu zarządzania, metodologię HACCP i szczegółowe wytyczne dotyczące programów wstępnych, zapewniając spójność i integralność we wszystkich zakresach.

Niezwykle istotną zaletą programu jest pełne uznanie przez GFSI - Global Food Safety Initiative (Globalna Inicjatywa dotycząca Bezpieczeństwa Żywności), organizację zajmującą się oceną międzynarodowych standardów bezpieczeństwa żywności i traktowanie FSSC 22000 na równi
z certyfikacją IFS czy BRC.

W FSSC 22000 zostało zastosowane podejście procesowe. Certyfikacja odbywa się w cyklu 3-letnim, podobnie jak w systemie certyfikacji zgodnie
z ISO 22000. Przed przystąpieniem do certyfikacji FSSC 22000 organizacja powinna mieć wdrożony odpowiedni program wstępny, GMP i HACCP.

Korzyści z certyfikacji FSSC 22000:

  zaprezentowanie klientom i kooperantom zaangażowania w zachowanie należytej staranności o bezpieczeństwo produktów  żywnościowych,

  spełnienie wymagań klienta w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, potwierdzone certyfikatem FSSC 22000, a tym samym
    wzrost zaufania i bezpieczeństwa konsumentów;

  większa wiarygodność systemu zarządzania bezpieczeństwem produktów, jak i samej żywności dzięki uznaniu standardu przez GFSI;

  wzrost bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz transgraniczna harmonizacja systemów certyfikacji;

  umocnienie pozycji firmy na rynku i uzyskanie przewagi konkurencyjnej;

  narzędzie marketingowe umożliwiające eksport produktów dzięki globalnemu uznaniu programu;

  wzrost zaufania opinii publicznej i państwowych organów kontrolnych;

  zmniejszenie ilości auditów prowadzonych przez klientów, tzw. „drugiej strony”;

  ułatwienie współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw;

  równoważna certyfikacja do innych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, takich jak IFS czy BRC;

  możliwość łatwej integracji z innymi systemami zarządzania, takimi jak jakość (ISO 9001), bezpieczeństwo i higiena pracy (OHSAS 18001 czy
    ISO 45001), zarządzanie środowiskiem (ISO 14001).
 

Dlaczego certyfikacja z PRS?

  Certyfikat PRS jest dokumentem uznawanym i rozpoznawalnym na całym świecie.

  Usługi realizujemy sprawnie, dopasowując się do indywidualnych potrzeb naszego klienta.

  Proces przebiega w oparciu o sprawdzone procedury i narzędzia gwarantujące spełnienie najwyższych standardów i wysoką wydajność pracy,
    z uwzględnieniem specyfiki danej organizacji.

  Certyfikacja prowadzona jest przez wysoko wykwalifikowanych auditorów i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę
   teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem.

  Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu oraz dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle
   zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.