Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja ISO 14001 - systemy zarządzania środowiskowegoKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.pl


W wyniku wzrastającej świadomości ekologicznej zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa środowiskowego staje się jednym z najważniejszych zadań strategicznych dla zarządów i kierownictw przedsiębiorstw. Działania na rzecz ochrony środowiska stanowią ważny element ogólnej koncepcji zarządzania. Organizacje są coraz bardziej zainteresowane osiąganiem i wykazywaniem wyraźnych efektów działalności środowiskowej poprzez nadzorowanie wpływów swoich działań, wyrobów i usług na środowisko. Odbywa się to w warunkach coraz bardziej zaostrzających się przepisów prawnych oraz wzrastającej troski zainteresowanych stron zarówno o sprawy środowiska, jak i zrównoważony rozwój. Dla skutecznych działań ukierunkowanych na ochronę środowiska konieczne jest ich prowadzenie w ramach uporządkowanego systemu zarządzania środowiskowego organizacji.

 

Podstawowe informacje


Norma ISO 14001 to instrument ochrony środowiska funkcjonujący w oparciu o międzynarodowe standardy, który stanowi potwierdzenie konsekwentnego wdrażania wszystkich elementów zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Celem systemu środowiskowego opartego na normie ISO 14001 jest ciągłe doskonalenie i poprawa efektów działalności środowiskowej oraz przygotowanie do reagowania w przypadku zagrożenia ekologicznego.


Korzyści z certyfikacji

Przyjęcie i wdrożenie procedur zgodnych z normą ISO 14001, oprócz możliwości uzyskania cenionego dzisiaj certyfikatu daje organizacjom liczne, wymierne i niewymierne korzyści. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

   zmniejszenie negatywnego oddziaływania organizacji na środowisko;
   wyznaczenie celów środowiskowych i konsekwentne dążenie do ich realizacji;
   redukcję kosztów związanych ze środowiskiem;
   określenie zasad nadzoru nad działaniami operacyjnymi czy sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych;
   poprawienie wizerunku organizacji jako organizacji proekologicznej;
   zintegrowanie działań związanych z ochroną środowiska z działaniami związanymi z nowoczesnym zarządzaniem;
   podniesienie świadomości ekologicznej wśród pracowników.

 

Dlaczego PRS?

   Certyfikat PRS S.A. jest rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie.

   Z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustannym rozwojem.

   Gwarantujemy najwyższą jakość usług, wysoką wydajność pracy oraz krótkie terminy realizacji.

   Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi auditorami i specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem.

   Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu oraz dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.

Znaki certyfikacji do pobrania.

Prosimy o stosowanie znaków zgodnie z Zasadami stosowania znaków certyfikacji.