Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja ISO 22000 - systemy zarządzania bezpieczeństwem żywnościKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.pl


ISO 22000 -  Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego jest międzynarodową normą opartą w całości na wymaganiach Codex Alimentarius  oraz wymaganiach w zakresie Dobrych Praktyk Produkcyjnych i  Higienicznych.

Norma ISO 22000 adresowana jest do wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności - od producentów żywności, firm cateringowych, do producentów opakowań, dodatków do żywności, środków czystości, firm transportowych, handlowych.

W połączeniu z pełną kompatybilnością z normami ISO, a w szczególności systemem zarządzania jakością ISO 9001 pozwala zademonstrować istnienie narzędzi skutecznego nadzoru nad zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności. Ważne jest podkreślenie, że standard umożliwia ujednolicenie wymagań w podejściu do systemów związanych z bezpieczeństwem żywności co ma zasadnicze znaczenie dla organizacji w warunkach konkurencji rynkowej.

Podstawowe informacje

Bardzo istotne elementy normy ISO 22000, mające znaczenie dla pozycji firmy na rynku produkcji żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa, stanowią:

   interaktywna komunikacja: ujęty w struktury formalne przepływ informacji we wszystkich kierunkach, wewnętrznie i zewnętrznie,

   system zarządzania: nadzorowanie interakcji między elementami systemu mające zagwarantować skuteczność i doskonalenie systemu,

   programy wstępne: Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne,

   zasady HACCP: wymagania wynikające z Codex Alimentarius.

Wymagania normy są stosowane w organizacjach bez względu na jej typ, wielkość, czy charakter produkowanego wyrobu.

Korzyści z certyfikacji

Korzyści wynikające z certyfikacji ISO 22000 są znaczące i stanowią bardzo istotne potwierdzenie zdolności producenta do  wytwarzania żywności poprzez zapewnienie jej bezpieczeństwa oraz zgodności z wymaganiami prawa.

Certyfikacja normy ISO 22000:

   potwierdza funkcjonowanie system zarządzania bezpieczeństwem żywności, który eliminuje ryzyko zagrożenia zdrowia konsumentów,

   potwierdza istnienie mechanizmów zapewniania zgodności z prawem i ich wdrażania w praktyce,

   potwierdza funkcjonowanie skutecznej komunikacji w łańcuchu żywnościowym oraz jest ważnym elementem demonstrującym zaangażowanie kierownictwa w sprawy bezpieczeństwa żywności, odpowiedzialności społecznej, dobrych praktyk zarządzania i wytwarzania.


Dlaczego PRS?

   Certyfikat PRS S.A. jest rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie.

   Z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustannym rozwojem.

   Gwarantujemy najwyższą jakość usług, wysoką wydajność pracy oraz krótkie terminy realizacji.

   Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi auditorami i specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem.

   Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu oraz dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.

 

 

Znaki certyfikacji do pobrania.

Prosimy o stosowanie znaków zgodnie z Zasadami stosowania znaków certyfikacji.