Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja ISO 22716 - GMP w produkcji kosmetykówKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.pl


 

Od 11 lipca 2013 roku podstawowym aktem prawnym obowiązującym w branży kosmetycznej jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych. Głównym celem Rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzkiego. W myśl tego rozporządzenia (art.8) każdy z podmiotów zajmujący się produkcją kosmetyków, zobowiązany jest do wdrożenia Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP), zgodnie z normą ISO 22716:2007.

Podstawowe informacje

Norma ta jest normą zharmonizowaną, uznaną przez Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN. Polskie wydanie normy to PN-EN ISO 22716:2009 „Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji”. Przewodnik ten zawiera wytyczne dotyczące personelu, pomieszczeń, wyposażenia, surowców i materiałów opakowaniowych, produkcji, wyrobu gotowego, laboratorium kontroli jakości, podwykonawstwa, reklamacji i wycofań z rynku,  auditów wewnętrznych oraz dokumentacji.

Korzyści z certyfikacj

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS SA oferuje producentom kosmetyków certyfikację Dobrych Praktyk Produkcyjnych na zgodność z normą ISO 22716.

Do głównych korzyści, jakie niesie ze sobą certyfikacja systemu niewątpliwie należy:

   przygotowanie firmy do inspekcji jednostek nadzorujących,

   wzrost wartości marki,

   uzyskanie przewagi konkurencyjnej w branży,

   wzrost zaufania klientów.


Dlaczego PRS?

   Certyfikat PRS S.A. jest rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie.

   Z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustannym rozwojem.

   Gwarantujemy najwyższą jakość usług, wysoką wydajność pracy oraz krótkie terminy realizacji.

   Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi auditorami i specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem.

   Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu oraz dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.

 

Znaki certyfikacji do pobrania.

Prosimy o stosowanie znaków zgodnie z Zasadami stosowania znaków certyfikacji.