Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja ISO 50001 - system zarządzania energiąKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.pl


Norma ISO 50001:2011 System Zarządzania Energią - Wymagania i wytyczne stosowania jest nowym standardem. Jest możliwa do wdrożenia w każdym typie organizacji i w każdej branży przemysłowej. Szczególnie, w związku z pojawieniem się Ustawy o efektywności energetycznej, może być wykorzystywana jako narzędzie systemowe do spełnienia wymagań ww. Ustawy, która dotyczy firm z branży energetycznej oraz jednostek finansów publicznych.

Norma kładzie nacisk na:

   przegląd energetyczny,

   cele i zadania energetyczne oraz plany działań zarządzania energią,

   wskaźniki wyniku energetycznego,

   wymagania prawne i potrzeby szkoleniowe,

   sterowanie operacyjne,

   monitorowanie i pomiary oraz oceny zgodności w system zarządzania.

 

Podstawowe informacje

Stworzona przez International Organization for Standardization (ISO) norma ISO 50001:2011 została tak opracowana, aby ułatwić zintegrowanie jej z normą ISO 9001:2008 i ISO14001:2004.

Obejmuje ona wymagania z których wynika między innymi konieczność ustalania polityki i celów organizacji w zakresie zarządzania energią, osiągania celów energetycznych oraz doskonalenie systemu zarządzania. Potwierdzeniem zgodności z wymaganiami normy ISO 50001, jest certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.


Firma starająca się o certyfikat musi udowodnić między innymi, że:

   ciągle doskonali System Zarządzania Energią,

   poprawę efektywności energetycznej,

   działa zgodnie z wymogami prawa w ww zakresie.

 

Korzyści z certyfikacji

Skuteczny System Zarządzania Energią pozwala na:

   wyznaczenie celów energetycznych i konsekwentne dążenie do ich realizacji,

   podejście do zakupów i inwestycji oparte o promowanie efektywnych energetycznie rozwiązań,

   redukcję kosztów poprzez zmniejszenie zużycia paliw, energii oraz energetycznie efektywniejsze rozwiązania,

   zintegrowanie działań związanych z zarządzaniem energią z działaniami na rzecz jakości wytwarzanych produktów lub usług,

   pełna identyfikacja obszarów, w których możliwa jest poprawa wyniku energetycznego,

   racjonalizacja zużycia paliw i mediów energetycznych,

   optymalizacja produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

   zwiększenie uwagi pracowników i podwykonawców na zużycie energii,

   stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

 

Ponadto sprawne wdrożenie narzędzi zaprezentowanych w normie ISO 50001:2011 może ułatwić organizacji systemowe podejście do wdrożenia wymagań Ustawy dotyczącej efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011.


Dlaczego PRS?

   Certyfikat PRS S.A. jest rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie.

   Z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustannym rozwojem.

   Gwarantujemy najwyższą jakość usług, wysoką wydajność pracy oraz krótkie terminy realizacji.

   Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi auditorami i specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem.

   Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu oraz dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.

 

Znaki certyfikacji do pobrania.

Prosimy o stosowanie znaków zgodnie z Zasadami stosowania znaków certyfikacji.