Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Certyfikacja ISO 9001 - systemy zarządzania jakościąKONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 286
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.plNorma ISO 9001 jest fundamentem każdego systemu zarządzania i jest traktowana jako początek drogi ku budowaniu zintegrowanych systemów zarządzania. Wszystkie wymagania podane w normie ISO 9001 są ogólne i uniwersalne, a tym samym mogą być stosowane przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość i dostarczany wyrób. Norma ISO 9001 zachęca do przyjęcia podejścia procesowego podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Umiejętność zarządzania procesami w celu zwiększenia ich skuteczności jest kluczem do zrozumienia celowości normy ISO 9001.


Podstawowe informacje

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 jest strategiczną decyzją, która na lata wyznacza sposób budowania wartości organizacji w oparciu o sprawdzone międzynarodowe standardy. Normę ISO 9001 mogą stosować organizacje w celu: budowy własnego, skutecznego systemu zarządzania jakością, spełnienia wymagań klienta, wymagań przepisów prawnych i innych wymagań określonych przez samą organizację.
Certyfikacja systemu zarządzania przebiega dwu etapowo. Gdy wszystkie wymagania standardu ISO 9001 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie auditów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą.
Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat systemu ISO 9001:2008. Kolejnym etapem są przeprowadzane corocznie audity nadzoru, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO 9001.

Korzyści z certyfikacji

Zbudowanie i efektywne wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością nie jest rzeczą łatwą. Jednak po pomyślnym przejściu auditu certyfikującego firma zyskuje ogromne korzyści wewnętrzne jak i zewnętrzne:

   zadowolenie klientów i wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa,

   analiza procesów jest punktem wyjściowym do usprawnienia skuteczności zarządzania i doskonalenia,

   lepszy podział zadań, odpowiedzialności i kompetencji w przedsiębiorstwie,

   poprawa wizerunku przedsiębiorstwa,

   zabezpieczenie interesów konsumentów poprzez odpowiednią i konsekwentną jakość wyrobów/usług,

   zapewnienie środków łączności między zainteresowanymi stronami,

   zmniejszenie strat i braków z tytułu złej lub niskiej jakości wyrobów, nakładu prac na poprawę braków, ilości odpadów produkcyjnych, ilości wad wyrobów poprzez prowadzenie działalności zapobiegawczej, ilości reklamacji, roszczeń gwarancyjnych, fluktuacji załogi.

 

Dlaczego PRS?


   Certyfikat PRS S.A. jest rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie.

   Z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustannym rozwojem.

   Gwarantujemy najwyższą jakość usług, wysoką wydajność pracy oraz krótkie terminy realizacji.

   Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi auditorami i specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem.

   Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu oraz dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.

Znaki certyfikacji do pobrania.

Prosimy o stosowanie znaków zgodnie z Zasadami stosowania znaków certyfikacji.