Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Jubileusz 25-lecia Certyfikacji

Przeszło 25 lat temu, zaczęła się nasza historia służby w imię jakości.
W tym czasie, w ramach Biura Systemów Jakości, odpowiadającego za system jakości w PRS, grupa Pracowników została oddelegowana do realizacji nowego i bardzo innowacyjnego, jak na tamte czasy, zadania - rozwinięcia działalności usługowej w zakresie certyfikacji systemów jakości (później zaczęto stosować nazwę: certyfikacja systemów zarządzania). Kierownikiem Biura Systemów Jakości był wówczas Pan Jerzy Piślewski. Na jego barkach spoczęła odpowiedzialność wypełnienia standardów akredytacyjnych oraz uzyskania pozytywnego wyniku auditu przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (upoważnione wówczas przez polskie władze do udzielania akredytacji podmiotom gospodarczym). Praca zespołowa oraz zaangażowanie naszych Pracowników w powierzane im zadania, pozwoliła stawić czoło temu trudnemu wyzwaniu. I tak jesienią 1994 roku - Polski Rejestr Statków pozytywnie przeszedł weryfikację PCBC i otrzymał akredytację, jako pierwsza jednostka certyfikująca systemy jakości w Polsce.

Jeszcze w tym samym roku przeprowadziliśmy pierwsze audity certyfikacyjne na zgodność z normą ISO 9001 w trzech polskich firmach.  W 1995 roku z dniem 1 lutego, z Biura Systemów Jakości wyodrębniono Inspektorat Certyfikacji, na czele którego stanął Pan Bogdan Przybylski. Po przeszło dwóch latach z końcem grudnia 1997 roku, Biuro Systemów Jakości zostało przemianowane na Biuro Certyfikacji. W zakresie swoich usług miało wówczas certyfikację na zgodność z normami: ISO 9001 i ISO 14001. Od września 2000 roku Biuro Certyfikacji znalazło się w strukturze organizacyjnej Pionu Pozaokrętowego, nazwanego później Pionem Przemysłowym, a Pan Bogdan Przybylski został wówczas mianowany Dyrektorem Biura Certyfikacji. Z dniem 1 stycznia 2004 roku, obszar certyfikacji systemów został przekształcony w odrębny Pion - Biuro Certyfikacji. Z biegiem lat zakres certyfikacji systemów zarządzania był rozszerzany, rosła też liczba organizacji certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków. Wśród Klientów, korzystających z naszych usług w tej dziedzinie znalazło się wiele czołowych, dużych polskich instytucji, urzędów oraz firm, między innymi największe stocznie remontowe w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu. Na początku 2005 roku Polski Rejestr Statków wydał tysięczny certyfikat, który otrzymało Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu - szpital, w którym dokonano pierwszej w Polsce transplantacji serca. Od tamtej pory służba zdrowia, w tym szpitale i zakłady opieki zdrowotnej zaczęły stanowić znaczącą część organizacji certyfikowanych przez Nas.

W 2008 roku na stanowisku Dyrektora Biura Certyfikacji Pana Bogdana Przybylskiego zastąpił Pan Andrzej Kufel, który sprawował zwierzchnictwo nad Biurem przez kolejne dwa lata. W 2010 roku wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku, Zarząd Polskiego Rejestru Statków wprowadził kolejną zmianę organizacyjną polegającą na utworzeniu Pionu Certyfikacji, którego kierowanie powierzył Panu Jackowi Papińskiemu. W ramach Pionu powstało Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania świadczące usługi certyfikacji systemów zarządzania oraz Biuro Certyfikacji Wyrobów świadczące usługi certyfikacji wyrobów na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej. Konsolidacja usług z zakresu certyfikacji wyrobów i systemów w jednym miejscu umożliwiła zwiększenie konkurencyjności oraz wzmocniła naszą pozycję w rankingu jednostek certyfikujących.

W dniu dzisiejszym posiadamy również w ramach Pionu akredytowane laboratorium badawcze działające na potrzeby certyfikacji wyrobów. Oferujemy ponad 20 akredytowanych i notyfikowanych usług certyfikacyjnych realizowanych w kraju i zagranicą przez wysokokwalifikowany personel liczący ponad 100 osób.

Obecnie z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustannym rozwojem. Kultywujemy tradycje i jesteśmy dumni ze swej długoletniej historii. Nasze produkty są synonimem wysokiej jakości. Dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle zmieniających się warunków.  Pomagamy naszym Klientom znaleźć właściwą drogę ku jakości i wyznaczać cele.

Zaufanie jakimi zostaliśmy obdarzeni na przestrzeni tych wszystkich lat przez ponad 3000 organizacji z różnych sektorów gospodarki, daje nam ogromny powód do radości i siłę na kolejne lata służby w imię jakości! - za co serdecznie wszystkim i każdemu z osobna DZIĘKUJEMY!

Zapraszamy do świętowania razem z nami!