Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Ocena zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych - dyrektywa 2014/29/UE

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
i Osób

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 119
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

 

    

Dyrektywa 2014/29/UE z 26.02.2014 r. odnosząca się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych z dniem 20.04.2016 r. zastąpiła dyrektywę 2009/105/WE. Dyrektywa zwana jest w skrócie dyrektywą SPVD i dotyczy prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych seryjnie.

Prostym zbiornikiem ciśnieniowym jest zbiornik spawany podlegający nadciśnieniu wewnętrznemu powyżej 0,5 bara, przeznaczony do przechowywania powietrza lub azotu i nie przeznaczony do ogrzewania płomieniem.

Z zakresu dyrektywy wyłączone są następujące zbiorniki:

  • zbiorniki zaprojektowane specjalnie do zastosowań jądrowych, których  awaria może spowodować emisję radioaktywną,
  • zbiorniki przeznaczone specjalnie do zainstalowania na statkach lub w samolotach lub przeznaczone do ich napędu,
  • gaśnice.

Polski Rejestr Statków S.A. realizuje wszystkie procedury oceny zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych z dyrektywą SPVD.

Przy ocenie zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych mają zastosowanie następujące procedury oceny zgodności:
   badanie typu UE (moduł B) – Załącznik II dyrektywy,
   zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie zbiorników pod
     nadzorem (moduł C1) – Załącznik II dyrektywy,
   zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę
    zbiorników w losowych odstępach czasu (moduł C2) – Załącznik II dyrektywy,
   zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji (moduł C) –
     Załącznik II dyrektywy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani nadaniem znaku zgodności CE na produkowane lub sprzedawane przez siebie proste zbiorniki ciśnieniowe, wystarczy:
    •
dokonać wyboru modułu, czyli procedury oceny zgodności, jakiej ma być poddany wyró
b, i
    •
przesłać do nas wypełniony Wniosek o certyfikację wyrobu (Wniosek nie jest zobowiązaniem
      do skorzystania z naszych usług, stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty).

W przypadku wątpliwości, jaki moduł oceny zgodności ma zastosowanie do wyrobu lub dla uzyskania bliższych informacji na temat naszych usług, zachęcamy do kontaktu przez telefon lub drogą elektroniczną (dane kontaktowe w panelu po prawej stronie). Udzielimy wszelkich informacji i wskażemy procedury, które obowiązują przy nadawaniu oznakowania CE.

Zapewniamy rzetelną i konkurencyjną ofertę oraz sprawną i profesjonalną realizację usługi.

 

PRS - TWOJA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA !!!