Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Działalność badawczo-rozwojowa

Podstawowy cel działalności Polskiego Rejestru Statków S.A. – pomoc w zapewnieniu technicznego bezpieczeństwa statków – realizowany jest przede wszystkim poprzez rozwijanie standardów bezpieczeństwa, a następnie nadzór nad ich wdrożeniem podczas budowy oraz utrzymaniem w czasie eksploatacji statku.

Wywiązanie się z tego zadania wymaga m.in. prowadzenia prac badawczych nad zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem konstrukcji statku.

W PRS grupa inspektorów i naukowców systematycznie zajmujących się rozwiązywaniem problemów naukowo-badawczych tworzy narzędzia do przeprowadzania potrzebnych analiz i symulacji zachowania się statku, jego konstrukcji i wyposażenia w warunkach mających wpływ na bezpieczeństwo jednostki.

Polski Rejestr Statków S.A.
Pion Naukowo Badawczy
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel.  58 7511 248

email: DR@prs.pl