Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Dobór baterii akumulatorów serwisowych

Moc niezbędna do pokrycia
zapotrzebowania sieci, [W]
Czas, w którym przewiduje się
zasilanie sieci przez baterie [h]

Wymagna pojemność baterii [Ah]


Napięcie znamionowe: Rodzaj akumulatora:
24 V kwasowy wielkopowierzchniowy
12 V kwasowy rozruchowy z płytami kratkowymi
zasadowy normalnooporowy
zasadowy o obniżonej oporności wewnętrznej

Temperatura elektrolitu:
25 °C, dla baterii ustawionych na statkach pływających w strefie tropikalnej,
15 °C, dla baterii na statkach o nieograniczonym rejonie żeglugi, instalowanych w pomieszczeniach, w których przewiduje się ogrzewanie,
5 °C, dla baterii na statkach o nieograniczonym rejonie żeglugi lub eksploatowanych w strefie umiarkowanej, a instalowanych w maszynowni lub innych pomieszczeniach wewnętrznych, ogrzewanych ciepłem pomieszczeń przyległych,
-15 °C, dla baterii na statkach o nieograniczonym rejonie żeglugi lub eksploatowanych w strefie umiarkowanej, a instalowanych w pomieszczeniach nieogrzewanych,
-25 °C, dla baterii instalowanych na otwartych pokładach statków innych niż pływające wyłącznie w strefie tropikalnej
współczynnik temperatury, a= , przyjęto:
współczynnik czasu wyładowania, b= , przyjęto:

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-W-89509:1997 Statki taboru technicznego, baterie akumulatorów, dobór, zgodnie z następującym wzorem:

wzór, gdzie

P - moc niezbędna do pokrycia zapotrzebowania sieci, [W],

t - czas, w którym przewiduje się zasilanie sieci przez baterie, [h],

Un - znamionowe napięcie baterii, [V]

a - współczynnik temperatury (charakterystyki dostępne w normie) uwzględniający zmianę pojemności w zależności od założonej temperatury elektrolitu w czasie rozładowywania akumulatorów,

b - współczynnik czasu wyładowania (charakterystyki dostępne w normie) uwzględniający zmianę pojemności baterii w zależności od czasu jej rozładowania.

Świadectwo uznania typu posiadają akumulatory produkowane przez JENOX Akumulatory Sp. z o.o. (Chodzież), Wamtechnik Sp. z o.o. (Warszawa) oraz ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. (Piastów). Typoszereg uznanych akumulatorów został podany w katalogu.

Ekspertem w dziedzinie badań i oceny akumulatorów jest uznana przez PRS jednostka badawczo-rozwojowa CLAIO - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu.

Wersję off-line można pobrać tutaj, v. 1.1.

Patrz także:
Dobór baterii akumulatorów rozruchowych

Autor: Daniel Czarkowski