Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Przeglądy podwodne

Polski Rejestr Statków jest towarzystwem klasyfikacyjnym, które samodzielnie przeprowadza przeglądy obiektów pod wodą.

Od 1978 roku w Polskim Rejestrze Statków działa Zespół Nurków, złożony z doświadczonych inspektorów PRS, którzy posiadają kompetencje nurków zawodowych. Inspektor nurek uprawniony jest do bezpośredniej interpretacji wyników inspekcji.

Oprócz przeglądów podwodnych części kadłubów statków, Zespół Nurków świadczy usługi doradcze i eksperckie dotyczące budowli hydrotechnicznych (instalacje off-shore, baseny portowe, kanały, śluzy, tamy itp.).

Nurkowie PRS wykonują badania nieniszczące w zakresie pomiarów grubości elementów metalowych zanurzonych pod wodą – poszycia zewnętrznego kadłubów statków, elementów konstrukcyjnych wież wiertniczych oraz budowli hydrotechnicznych.

Certyfikaty, wydane przez jednostki notyfikowane w Unii Europejskiej, potwierdzają spełnienie przez Zespół wymagań normy PN-EN 473 dotyczącej zasad kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących.

Możliwość przeprowadzenia przez inspektorów nurków PRS przeglądu podwodnego poszycia zewnętrznego kadłuba statku zamiast przeglądu na doku, gdy jest to dopuszczone przez przepisy oraz w sytuacjach awaryjnych, stanowi istotne udogodnienie dla klienta.

W sprawie usług świadczonych przez Zespół Nurków PRS prosimy o kontakt z Placówką PRS w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 126, tel. 58 75 11 110, fax 58 320 21 99, e-mail: gdansk@prs.pl lub z Biurem Dyrektora Okrętowego, tel. 58 75 11 104, fax 58 346 03 94, e-mail: ob@prs.pl.