Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Uznawanie personelu. Egzaminowanie spawaczy

Nadanie spawaczowi uprawnień przez PRS następuje po sprawdzeniu jego umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej. 

Egzaminowanie spawaczy w celu uzyskania uprawnień PRS przeprowadzane jest w obecności inspektora PRS, prowadzącego bezpośredni nadzór nad egzaminem. Egzaminy przeprowadzane są na zlecenie klienta, w jego firmie lub ośrodkach/firmach przygotowanych do takiej działalności.

Dokumentem końcowym uznania spawacza jest Świadectwo egzaminu spawacza. Uprawnienia nadawane są spawaczowi na okres dwóch lat.

Najwyższe kierownictwo PRS S.A. jest świadome znaczenia bezstronności w działalności certyfiakcyjnej i zobowiązuje się do zarządzania konflikatami interesów i zachowania bezstronności w obszarze certyfikowania spawaczy.

Procedura związana z egzaminowaniem spawaczy przedstawiona jest w Publikacji PRS Nr 30/I – Zasady certyfikowania spawaczy. Jest ona dostępna w zakładce Przepisy i wydawnictwa PRS > Publikacje PRS P (Przepisowe) oraz I (Informacyjne).

Aktualny wykaz spawaczy z uprawnieniami PRS znajdziesz tutaj.

Materiały do pobrania